NASZE POSŁUGI

 

Działanie naszej wspólnoty wyraża się między innymi przez posługę poszczególnych osób w rożnych diakoniach. Na czele każdej diakonii stoi osoba odpowiedzialna za dany rodzaj służby.

Lider grupy

Służy jako lider:

KAROLINA

Diakonia modlitewna

 

Diakonia modlitwy w intencjach przesyłanych do naszej wspólnoty modli się codziennie indywidualnie, a co 2 tygodnie spotyka się na modlitwę wspólną we wtorki. Odpowiedzialną za diakonię jest Irena.

Diakonia modlitwy wstawienniczej

 

Modlimy się nad osobami potrzebującymi doświadczyć Bożej obecności    w swoim życiu w drugi czwartek miesiąca od godziny 18.00 w białym budynku "Nowej Plebanii" po wcześniejszym zapisaniu poprzez telefon   lub e-mail. Odpowiedzialną za diakonię jest Małgorzta.

Diakonia różańcowa

 

Modlimy się na różańcu w intencjach kapłanów i naszej wspólnoty. Uczestnicy modlą się indywidualnie jedną tajemnicą w danej intencji.     Nie mamy spotkań – informacje przekazywane są elektronicznie. Odpowiedzialną za diakonię jest Magdalena.

Diakonia uwielbienia (muzyczna)

Prowadzi nas na spotkaniach w modlitwie śpiewem. Posługuje muzycznie  w czasie Mszy św. i podczas modlitwy o uzdrowienie i REO. Diakonia spotyka się w poniedziałki o godzinie 17.30 w Bibliotece w dolnym kościele.

Odpowiedzialną za zespół jest Monika.

Przekaz informacji

Gromadzi i przekazuje informacje grupowe, prowadzi stronę internetową, facebook  i mailing. Zabiega o formację wspólnotową, organizuje rekolekcje dla wspólnoty, wyjazdy i konferencje.

Odpowiedzialną za diakonię i jest Bernadetta.

Diakonia gospodarcza

 

Okazywanie miłości osobom ze wspólnoty przez służbę związaną z przygotowywaniem agapy oraz innych ważnych spotkań, dbanie o wystrój naszej sali i upiększanie miejsca spotkań modlitewnych.

Odpowiedzialną za poslugę jest Jadwiga.

Diakonia rozeznająca

Służba czynnego i regularnego włączania się w rozeznawanie Słowa i kierunku modlitwy na naszych spotkaniach modlitewnych, prowadzenie podsumowywania spotkań modlitewnych i innych wydarzeń, dbanie o coraz większe otwierania się na dary charyzmatyczne uczestników w trakcie naszych spotkań.

Odpowiedzialną za posługę jest Grażyna.