top of page

NASZE POSŁUGI

 

Działanie naszej wspólnoty wyraża się między innymi przez posługę poszczególnych osób w rożnych diakoniach. Na czele każdej diakonii stoi osoba odpowiedzialna za dany rodzaj służby.

Lider grupy

Służy jako lider:

KAROLINA

Diakonia modlitewna

 

Diakonia modlitwy w intencjach, przesyłanych do naszej wspólnoty,    modli się codziennie indywidualnie, a co 2 tygodnie spotyka się              na modlitwie wspólnej.

Odpowiedzialną za diakonię jest Grażyna.

Diakonia modlitwy wstawienniczej

 

Modlimy się nad osobami pragnącymi doświadczyć Bożej obecności         w swoim życiu, w drugą środę miesiąca od godziny 18.00, w Bibliotece,

po umówieniu przez telefon lub e-mail.

Odpowiedzialną za diakonię jest Marika.

Diakonia uwielbienia (muzyczna)

Prowadzi nas na spotkaniach w modlitwie śpiewem. Posługuje muzycznie  w czasie Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie w parafii i poza, podczas REO i innych wydarzeń. Diakonia spotyka się w piątki o godzinie 17.30 w Bibliotece.

Odpowiedzialną za zespół jest Monika.

Diakonia różańcowa

 

Modlimy się na różańcu w intencjach kapłanów i naszej wspólnoty. Uczestnicy modlą się indywidualnie jedną tajemnicą w danej intencji.     Nie mamy spotkań – informacje przekazywane są elektronicznie. Odpowiedzialną za diakonię jest Leszek.

Posługa wzajemna

 

Okazywanie miłości bliźniemu przez służbę związaną z przygotowaniem spotkania modlitewnego, agapy, specjalnych spotkań, rekolekcji, dbanie   o porządek, czystość, wystrój sali (Biblioteki) i upiększanie miejsca spotkań, zależy od pragnienia serca każdego członka wspólnoty.

Odpowiedzialnym w tej dziedzinie jest każda osoba w PZM.

bottom of page