Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Od 13 kwietnia 2021r. modlimy się:
- o sprawny przebieg operacji i powrót do formy, cierpliwość i wytrwałość, a także o światło Ducha Świętego dla lekarzy i pielęgniarek;
- o Bożą opiekę dla Grażynki i powrót do zdrowia;
- za śp ks. Mirosława aby Miłosierny Bóg przyjął do Królestwa Bożego oraz o opiekę nad pogrążonymi w smutku bliskich mu osób;
- za Wiesię, aby trzecie podejście do operacji biodra przyniosło pożądane efekty;
- za lekarzy i pielęgniarki ortopedii, aby dobry Bóg obdarzył ich mądrością i empatią by ich praca przynosiła dobre efekty dla pacjentów i zadowolenie dla pracujących;
- o wszelkie potrzebne łaski i siłę, zdrowie dla ks. Andrzeja;
- o łaskę dobrego rozeznania służby w kościele przez Agnieszkę;
- o łaskę zdrowia dla Katarzyny i Janka, siły i umocnienie po chorobie;
- o łaskę wytrwałości, cierpliwości i radowania się w trudach dla Oli;
- o łaskę uzdrowienia Haliny;
- za śp.Janusza Radzikowskiego, aby otrzymał zbawienie wieczne;
- o Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników REO, które rozpocznąją się 13 kwietnia
we Wspólnocie Pójdź za Mną;
- o opiekę Bożą i wszelkie łaski dla przyjmujących Święcenia Kapłańskie;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=====================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 6 kwietnia modlimy się:
- za Radka i jego rodziców w intencjach Panu Bogu znanych;
- o nawrócenie Piotra, przemienienie jego serca, otwarcie na miłość i powrót do domu i rodziny;
- o łaskę wiary dla córki Angeliki i Daniela i cud nawrócenia Łukasza;
- za Alę i szesnastoletniego Łukasza o uzdrowienie ich z nowotworu;
- o łaskę odzyskania zdrowia dla Grażynki chorej na covid-19;
- o zdrowie dla Wiesi, która ma złamaną rękę i nogę (w gipsie) i światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby podjęli właściwe leczenie złamenego biodra;
- o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla ks. Jarosława i ks. Marcina;
- o łaskę uzdrowienia dla babci Kuby;
- dziękczynna za wyjście ze szpitala Magdy z prośbą o dalsze błogosławieństwo i sprawną rehabilitację;
- o łaskę umocnienia Ewy w trudnym dla niej czasie, o łaskę wiary i przylgnięcie do Chrystusa;
- za Agnieszkę i Marcina oraz ks. Jakuba, o siły, cierpliwość i pokój serca w czasie choroby i szybką rekonwalescencję;
- o łaskę uzdrowienia Kubusia z omdleń, Hani z astmy i odruchów niemowlęcych;
- za Kasię i Iwonę, Elżbietę, Kasię - o umocnienie i wszelkie potrzebne łaski;
za Annę, która w czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyjęła sakramenty, aby osobiste doświadczenie obecności Jezusa uzdalniało ją w dawaniu świadectwa;
- o Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników REO, które rozpoczną się 13 kwietnia we Wspólnocie Pójdź za Mną;
- o opiekę Bożą i wszelkie łaski dla przyjmujących Święcenia Kapłańskie;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=====================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 30 marca 2021r. modlimy się:
- o łaskę zdrowia dla Beaty, aby doszła do siebie po covid-19 i aby szybko odrosły jej włosy po chorobie;
- o łaskę odnalezienia rzutnika, który należy do naszej wspólnoty;
- za Dorotę - o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo;
- o głębokie przeżycie Wielkiego Tygodnia dla członków naszej wspólnoty oraz naszych rodzin;
- o łaskę zdrowia dla ks. Walentego i uchronienie innych duszczpasterzy od covid-19 w parafii św. Augustyna;
- o łaskę pokoju, przebaczenia między Agatą i Olą, Urszulą i Grażyną, Bożeną i Tomaszem;
- o Boże prowadzenie w trakcie przygotowania do zaślubin Oli i Kuby oraz przeprowadzki;
- o opiekę Bożą i uzdrowienie dla ks, Mirosława;
- o zdrowie dla mamy Łukasza;
- o zdrowie dla mamy Wiesia;
- o opiekę Bożą dla rodziny Krzysztofa;
- o Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników REO, które rozpoczną się 13 kwietnia we Wspólnocie
Pójdź za Mną;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=====================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 23 marca 2021r. modlimy się:
za
śp. Annę kuzynkę Magdaleny,
śp. Adelę mamę Halinki
śp. Mamę ks Mirosława
śp tatę Irka
śp. wujka Szymona
śp. Marka
śp. babcię Kamila
śp. ks. Mariana Darowskiego wujka Irka
śp. Włodka znajomego Grażynki
śp. Marka Szubskiego
śp. małą Nadię
aby Miłosierny Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego oraz o Boże błogosławieństwo i pocieszenie dla rodzin cierpiących po stracie bliskich;
- o opiekę Bożą i uzdrowienie dla ks Mirosława oraz jego siostry;
- błogosławieństwo Boże dla mamy Łukasza chorej na raka i inne choroby, o światło Ducha Świętego dla lekarzy;
- za Mieczysławę, która jest w śpiączce mamę Wiesia;
- za Małgosię chorą na covid i pocieszenie dla niej i córki;
- za Zbigniewa chorego na covid tatę Anety;
- za mamę Nadii, która odeszła do Pana o potrzebne łaski w trudnym czasie, niech Matka Boża otacza ją swoim płaszczem opieki i przyjdzie z pocieszeniem;
o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Joanny, o Boże prowadzenie w trakcie przeprowadzki;
- dziękczynna za kolejną ciążę Kingi z prośbą o dalsze błogosławieństwo w trakcie ciąży;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Kamili, o Boże prowadzenie we wszystkich działalnościach, w których jest zaangażowana, o siły i energię do działania;
- dziękczynna za łaskę uzdrowienia Kasi Taty;
- o Boże prowadzenie dla Oli i Kuby w kwestii organizacji przyjęcia i jego formy;
- o łaskę uwolnienia Michała z nałogów;
- o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo dla posługujących w Domu Modlitwy 24/7;
- dziękczynna za obdarowanie Gosi i jej grę na gitarze oraz o wszelkie potrzebne łaski dla jej rodziny i jej szefa;
- o błogosławieństwo Boże dla Lidki, o ulgę w bólu, poukładanie w pokoju spraw rodzinnych, o łaskę wiary dla jej synów i ich rodzin;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=====================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.Od 16 marca 2021r. modlimy się:
- za
śp. Annę kuzynkę Magdaleny,
śp. Aldonę mamę Halinki
śp. Mamę ks Mirosława
śp tatę Irka
sp. tatę Janusza
śp. wujka Szymona
śp. Marka
śp. babcię Kamila
aby Miłosierny Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego oraz o Boże błogosławieństwo i pocieszenie dla rodzin cierpiących po stracie bliskich;
- o opiekę Bożą i uzdrowie dla ks Mirosława oraz jego siostry;
- błogosławieństwo Boże dla mamy Łukasza chorej na raka i inne choroby, o światło Ducha Świętego dla lekarzy;
- za Jacka chorego na czerniaka,za jego żonę chorą oraz za rodzinę o światło Ducha Świętego oraz za lekarzy;
- za Mieczysławę, która jest w śpiączce;
- za chorą mamę Wiesia;
- o Bożą opiekę dla Krystyny oraz dobre efekty radioterapii;
- o łaskę dobrej żony dla Artura i rozwiązanie sprawy z mieszkaniem;
- dziękczynna za kolejny rok życia Urszuli;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Joanny i Jana na nowej drodze życia;
- o łaskę podjęcia działań i aktywności zawodowych przez Annę i Kamilę;
- za Gosię - o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże przy szukaniu nowej pracy;
- o mądrość życiową dla Hani;
- o nawrócenie dla Eli i Andrzeja;
- o pokój serca dla Pelagii;
- o przyjęcie Boga do swojego życia przez Marcelinę, Natalię i Pawła;
- o Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników REO w Pójdź za Mną;
- za Zbigniewa tatę Anety, aby miłosierny Bóg wyprowadził go z choroby covid-owej;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=====================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 9 marca 2021r. modlimy się:
- za:
śp. Annę kuzynkę Magdaleny,
śp. Aldonę mamę Halinki
śp. Mamę ks Mirosława
śp Tatę Irka
śp Krystynę Marczyk
aby Miłosierny Bóg przyjął ich do Królestwa Niebieskiego oraz o Boże błogosławieństwo i pocieszenie dla rodzin w trudnych chwilach;
- o opiekę Bożą i uzdrowie dla ks Mirosława oraz jego siostry Uli;
- o błogosławieństwo Boże dla mamy Łukasza chorej na raka i inne choroby, o światło Ducha Świętego dla lekarzy;
- o zdrowie dla Mieczysława tatę Kasi i pokój serca dla Kasi i Ani;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Tomasza;
- o światło Ducha Świętego dla Oli i Kuby przy podejmowaniu decyzji i małych i dużych;
- o błogosławiony czas dla rodziny Kasi i Janka na kwarantannie;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz
modlili się w naszej grupie.

Od 2 marca 2021r. modlimy się:
- za śp Annę, aby Miłosierny Bóg przyjął do swojego Królestwa;
- za rodzinę śp Anny, aby dobry Bóg pocieszył w tym czasie smutku oraz umocnił w pogodzeniu się ze stratą bliskiej osoby;
- o opiekę Bożą i uzdrowienie ks. Mirosława ciężko chorego na covid;
- o uzdrowienie Ewy z choroby serca i o błogosławieństwo dla jej rodziny;
- o zdrowie dla Anny, syna i męża;
- o szybki powrót do formy Moniki, wytrwałość przy rehabilitacji i wszelkie potrzebne łaski dla lekarza prowadzącego i rehabilitantów;
- o błogosławiony czas dla Kasi, która choruje teraz na covid, o siły i pogodę ducha, a także o szybki powrót do zdrowia i normalności;
- za męża Agnieszki - o łaskę zdrowia po operacji woreczka żółciowego, dziękczynna za przełamanie blokady w Agnieszce i uzdolnienie jej do jeżdżenia samochodem;
- o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w okresie narzeczeństwa dla Oli i Kuby, o dobre przeżycie tego czasu i przygotowanie do ceremonii zaślubin;
- o Boże prowadzenie dla Joanny i Jana w poszukiwaniu domu;
- za Asię - o pomyślny przebieg obrony pracy doktorskiej, o dobre przygotowanie i pokój serca;
- za Asię - o łaskę sprawnego porodu i szybki powrót do formy, o wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha świętego dla opieki medycznej;
- dziękczynna za życie Ewy i nowonarodzonego Maksymiliana;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Kamili, o przyspieszenie i rozwiązanie niejasnych spraw z Dariuszem;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 23 lutego 2021r. modlimy się:
- o zdrowie dla Justynki, skuteczną pomoc lekarską oraz opiekę Bożą dla niej i rodziny;
- o opiekę Bożą i lekarską dla Anny oraz NMP dla jej dzieci;
- za rodzinę Krzysztofa i Bożą pomoc w pokonywaniu wszystkich trudów;
- o skuteczną pomoc lekarską dla Andrzeja;
- o Boże prowadzenie dla Jacka i dobre wsłuchiwanie się przy podejmowaniu zmian w życiu;
- dziękczynnie za zdaną sesję przez Bernadettę i dalsze Boże prowadzenie w następnych semestrach;
- łaskę trzeźwości dla osób pogrążonym w nałogach;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

© 2018 by Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Pójdź Za Mną"

 

Parafia Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa

www.wszyscyswieci.pl

  • Facebook Social Icon
wspólnota Odnowy w Duchu Świętym