top of page

Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Od 26 września 2023r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla malutkiego Oliwiera i jego rodziców;
- dziękczynna za kolejny rok życia Aliny;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny, Agnieszki, Zuzanny, Anny, Dagmary, Anety, Sylwii i Ewy;
- o dobre wyniki badania Oli;
- o dobrego męża dla Ani;
- o znalezienie w krótkim czasie dobrze płatnej pracy w przyjaznej atmosferze przez Anię i Magdę;
- o dobry czas rekolekcji dla osób z naszej wspólnoty;
- o życie wieczne dla śp. Danuty;
- o dobre owoce obrad Synodu Biskupów na temat synodalności;
- o Boże błogosławieństwo dla Zuzy i jej męża w 10 rocznicę ślubu, o dary Ducha Świętego i opiekę Maryi na dalsze lata ich małżeństwa;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 19 września 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o łaskę głębokiej wiary dla Ewy;
- o błogosławieństwo Boże dla nauczycielki Alicji w nowym miejscu pracy, o szybkie zaaklimatyzowanie się w tym środowisku, o światło Ducha Świętego jak postępować, jak rozwijać swoje zdolności, o możliwość zatrudnienia na dłuższy czas;
- o aktywne włączenie się członków wspólnoty Pójdź za Mną w działania podejmowane przez grupę i podjęcie pracy nad osobistą formacją;
- o opiekę Bożą i powrót do zdrowia dla księdza Grzegorza;
- o łaskę niezachwianej wiary dla Magdaleny Wołochowicz chorującej na glejaka, o dobrą rekonwalescencję po operacji, chemioterapii i radioterapii;
- za Ewy tatę - o łaskę zdrowia dla niego;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny, Aleksandry, Mileny i Kasi;
- dziękczynna za kolejny rok życia Sławomira;
- o nową dobrze płatną pracę dla Ewy w przyjaznej atmosferze;
- o prowadzenie Anny w jej sprawach pracowych, o opanowanie emocji i dary Ducha Świętego;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 12 września 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o cud uzdrowienia fizycznego dla Pawła jego uwolnienie, podźwignięcie i poprowadzenie;
- o nawrócenie młodych małżonków Doroty i Grzegorza, spełnienie ich pragnienia miłości Boga i szczerej wzajemnej miłości tak by byli świadectwem dla innych;
- o miłosierdzie, błogosławieństwo, siły i zdrowie dla Moniki oraz o jej uzdrowienie i uwolnienie od zła i złych ludzi, o odzyskanie wolności i córki Marysi. Jednocześnie proszę o modlitwę za wieś Rząśnik i wszystkich mieszkańców o przemianę dla nich o siły , zdrowie oraz błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz o błogosławieństwo dla plonów by były obfite;
- o pokój serca dla Kuby w czasie oczekiwania na diagnozę;
- o łaskę zdrowia dla Sylwii, córki Ilony i taty Ani;
- o poprawę relacji w małżeństwie Sylwii, Dagmary i Emilii;
- o rozwiązanie sprawy w klasie Róży i o dary Ducha Świętego dla jej rodziców i nauczycieli;
- dziękczynna za 25 lat małżeństwa Ewy i Dionizego;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Magdy i Michała w ich posłudze;
- o rozwiązanie sprawy finansowej Ani i Pawła;
- dziękczynna za kolejny rok życia Joanny i taty Kasi;
- o sprawne rozwiązanie sprawy mieszkaniowej w rodzinie Ani oraz o prowadzenie Ani w jej pracy;
- dziękczynna za weekend formacyjny Wspólnoty PZM, liczne uczestnictwo członków wspólnoty i ich zaangażowanie oraz o dobre owoce tego czasu i wzrost duchowy grupy;
- o zdrowie dla Ks. Grzegorza oraz światło Ducha świętego i wszelkie łaski dla lekarzy prowadzących;
- o zdrowie i siły dla Krzysztofa;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 5 września 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o wyzwolenie Pawła z samotności;
- o zdrowie dla mamy Kazimiery prosi Anna;
- dziękczynna za kolejny rok życia Michała i Szymona oraz za posługę muzyczną Szymona w naszej wspólnocie;
- o łaskę zdrowia dla Elizy po operacji oka i o szybką rekonwalescencję dla niej;
- o szybką i dobrą diagnozę u Kuby, o łaskę umocnienia go, o wszelkie potrzebne łaski dla Oli w tej sytuacji;
- o sprawne uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela po zalaniu mieszkania Kasi i o mądrość w kwestii remontu;
- o całkowite wyleczenie Jasia z choroby nowotworowej i traumy po rocznej walce z rakiem, o radość i umiejętność cieszenia się z życia, o siłę dla rodziców;
- dziękczynna za 50 lat małżeństwa Barbary i Krzysztofa, o błogosławieństwo dla nich na dalsze wspólnie przeżywane lata;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 29 sierpnia będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o cud uzdrowienia Ewy z rozległego nowotworu i uśmierzenie ogromnego bólu, o łaskę pokoju, wytrwałości dla rodziców do opieki nad córką prosi Radek;
- o uzdrowienie Janiny chorej na raka płuc, o wszelkie potrzebna dary i łaski dla niej i dla lekarzy prowadzących;
- o zdrowie dla Andrzeja, który ma zawał serca i jest w stanie ciężkim, o Ducha Świętego dla lekarzy;
- o opiekę Boża dla Moniki chorej na raka;
- o pracę dla Przemka zgodnie z jego kwalifikacjami;
- o łaskę zdrowia dla Kuby, aby migdałek był szybko wyleczony;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Jagody, Piotra, Małgorzaty, Wioletty i jej syna, Lucyny i jej rodziny, Mirosława;
- o dobre owoce ewangelizacji ulicznej 26.08, aby osoby, którym głosiliśmy dobrą nowinę przyjęły miłość Jezusa i tworzyły się na działanie Ducha Świętego;
- o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Karoliny i Marka oraz małego Antosia;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 22 sierpnia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie chorej na nowotwór mamy i siły do walki z chorobą prosi córka Małgorzata;
- o przerwanie samotności w życiu Henryka i spotkanie drugiej osoby, która odwzajemni jego miłość;
- o dar potomstwa dla Adama i jego żony i łaskę wybrania lekarza, który rozpozna przyczynę problemów z poczęciem dziecka i podejmie właściwe leczenie;
- dziękczynna za kolejny rok życia Paulinki i Kasi oraz za lata wspaniałej przyjaźni;
- o łaskę wiary dla Igora i jego narzeczonej;
- o wszelkie potrzebne łaski dla posługujących i uczestników kursu Pierwsze Słowo;
- o mądrość dla Jarosława przy podejmowaniu decyzji związanych z narzeczeństwem z Kasią;
- o radosny czas wyjazdu Oli i Kuby do rodziny oraz o ich bezpieczeństwo w Sztokholmie mimo trwających działań wobec gangów w związku ze strzelaninami oraz wybuchami;
- o łaskę pokoju w Sztokholmie, o mądrość dla rządzących, aby zakończyć trwające od kilku lat problemy z bezpieczeństwem;
- za Elizę, która zakończyła rehabilitację po operacji oka - o wszelkie potrzebne łaski i dary dla niej i jej bliskich oraz dla personelu medycznego, który ją prowadzi;
- za tatę Jarka, który jest po operacji kręgosłupa - o szybki powrót do formy oraz o wszelkie potrzebne łaski dla niego i jego bliskich;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 15 sierpnia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o wyzwolenie z nie wybieranej samotności i o dar spotkania miłości odwzajemnionej w sercu drugiego człowieka;
- o łaskę życia wiecznego dla śp. Krzysztofa;
- o dar mądrości dla Karoliny;
- o łaskę sprawnego powrotu do pracy u Kasi w przedszkolu;
- o dobre rozeznanie kwestii mieszkaniowych u Oli;
- o dobre porozumienie w małżeństwie Bogu wiadomym;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla prowadzących i uczestników REO w Magdalence;
- o dobre owoce weekendu formacyjnego naszej wspólnoty;
- o dobrą diagnozę i podjęcie leczenia, które doprowadzi do uzdrowienia Oli i przywróci jej radość;
- o rozwiązanie trudnych relacji w rodzinie Zuzanny, o nawrócenie całej rodziny;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla Jacka;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 8 sierpnia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o cud uzdrowienia Bogusławy z nowotworu złośliwego skóry i kości, żeby rana na nodze zaczęła się goić szybko i nie doszło do amputacji nogi, żeby zakażenie znikło, wróciło dobre krążenie krwi i nie było przerzutów, o dobre rokowania jej zdrowia i badań, o cud uratowania nogi i szybki i powrót do zdrowia prosi córka Marta;
- o nawrócenie serca męża Pawła do Boga, uzdrowienie z alkoholizmu, uwolnienie od złego ducha , przywrócenie chęci do życia i uleczenie z depresji, o wyjście z kryzysu we wzajemnych relacjach i łaskę przebaczenia prosi Agnieszka;
- o całkowite wyleczenie księdza Grzegorza, o cud usunięcia z organizmu wirusa;
- o poprawę relacji między Klaudią i Krzysztofem, podjęcie działań dla odzyskania dzieci zabranych przez WCPR i stworzenie im warunków do właściwego rozwoju w atmosferze miłości, o nawrócenie obojga;
- o znalezienie przez Arka pracy zgodnej z jego kwalifikacjami i potrzebami;
- o Boże błogosławieństwo, prowadzenie oraz wszelkie potrzebne dary i łaski dla Bernarda;
- o łaskę uzdrowienia Michała oraz o łaskę silnej wiary dla niego;
- za przyjaciółkę Sylwii, która jest po wypadku - o łaskę zdrowia dla niej, światło Ducha Świętego dla lekarzy i pielęgniarek oraz o wszelkie potrzebne łaski i dary dla bliskich;
- o łaskę zdrowia dla Hanny i Stefana;
- o umocnienie małżeństwa Tomasza i Agaty;
- o rozwiązanie problemu Grażyny z Mietkiem;
- za Marię, która jest w szpitalu - o siły dla niej, umocnienie i wszelkie potrzebne łaski dla niej i służby zdrowia ze szpitala w Augustowie;
- za Milenę - o łatwość w rozeznaniu, którą pracę podjąć i o otwartość na Boże prowadzenie;
- za wszystkie osoby, którym głosiliśmy w piątek, że Pan Bóg jest i że ich kocha;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

bottom of page