Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Udało się! Wiadomość dotarła.

Od 24 maja 2022r. modlimy się:
- za śp. Bożenę, aby dobry Bóg przyjął ją do Siebie;
- za Lenkę i jej rodzinę - o łaskę wiary i nawrócenie;
- o wszelkie potrzebne dary i łaski dla Ani i Grzegorza;
- dziękczynna za kolejny rok życia Ireny z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Magdaleny i Klaudii;
- o zdrowie dla Janusza i ulge w cierpienie;
- o Bożeprowadzenie Tatiany w przygotowaniu i obronie pracy magisterskiej najlepiej w lipcu;
- o uwolnienie, umocnienie i siłę do życia dla Piotra;
- o Boże działanie i opiekę dla Hanii w wychodzeniu z problemów finansowych;
- o pracę dla Bożenki uczciwie opłacaną pozwalającą na skromne ale godne życie;
- polecamy Piotra nieustającej opiece Bożej;
- Boże napełnij naszą Wspólnotę miłością i jednością, aby godnie przygotowała się na uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 17 maja 2022r. modlimy się:
- za Natalię, aby znalazła pracę w swoim zawodzie oraz o cud przemiany serca dla K. i cud miłosci dla Natalii i K.;
- o łaskę dobrego rozeznania dla Oli i Kuby w sprawie zmiany warunków kredytu;
- dziękczynna za kolejny rok życia Joanny, Agnieszki, Wiktora, Małgorzaty z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha Świętego;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Piotra i Tomasza oraz ich bliskich;
- o łaskę zdrowia dla Hanny oraz o światło Ducha Świętego dla pediatrów;
- o szybki powrót do formy po porodzie dla Agnieszki i Agaty, o właściwą pomoc, siły i cierpliwość;
- o łaskę nawrócenia Agnieszki oraz Mileny;
- o Lenkę, która będzie przystępować do Pierwszej Komunii Świętej oraz o łaskę wiary dla rodziców i siostry;
- o uzdrowienie i uwolnienie dla Katarzyny;
- o dar potomstwa dla Magdaleny i Jarosława;
- polecamy Piotra nieustającej opiece Bożej;
- Boże napełnij naszą Wspólnotę miłością i jednością, aby godnie przygotowała się na uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 10 maja 2022r. modlimy się:
- o zdrowie dla Doroty i innych chorych, o dobre i szczęśliwe rozwiązanie wszystkich trudnych spraw w jej życiu oraz dziękczynnie za łaski Boże;
- za Agnieszkę, o zdrowie i uwolnienie od lęków;
- o łaskę utrzymania trzeźwości dla Beaty, o przymnożenie jej wiary, nadziei i miłości, o poprawę kontaktu z dziećmi;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Alka i Kasi i ks. Dominika, Marcina i Ani, Ani i Andrzeja, Michała i Moniki oraz Izy i Zbyszka;
- o łaskę wspaniałego czasu ciąży dla Ani i Ani;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Magdy i Michała i ich dzieci, o łaskę zdrowia dla syna, aby operacja okazała się niepotrzebna;
- o łaskę zdrowia dla Feliksa, o wszelkie potrzebne łaski i dary dla jego rodziców Gosi i Maćka;
- o łaskę zdrowia dla Oli, o właściwą diagnozę czy to nerki czy kręgosłup, leczenie i rekonwalescencję;
- o łaskę udanego urlopu dla Moniki i Pawła, doświadczenie Bożej miłości i prowadzenia;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Oli;
- o łaskę zdrowia dla Krystyny i wyjście z chorób około covidowych;
- o pracę dla Bożenki;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Wiesławy;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 3 maja 2022r. modlimy się:
- o wiele łask Bożych dla nowożeńców Bernadetty i Krzysztofa;
- o Boże błogosławieństwo dla wszystkich ludzi mojej ziemi prosi Igor;
- o Bożą opiekę dla Ani w jej chorobie i pojednanie się z rodziną;
- o skuteczne leczenie dla Jasia;
- o Bożą opiekę dla Wiesi i ulgę w jej cierpieniu;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 26 kwietnia 2022r. modlimy się:
- dziękczynnie za kolejny rok małżeństwa Dagmary i jej męża;
- o łaskę wybaczenia dla Agnieszki i jej taty;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anety i Ewy w czasie przeżywania ich samotności;
- o łaskę porozumienia dla Zuzy i jej męża;
- o łaskę zdrowia dla Agnieszki, Oli i Kuby i o brak konsekwencji zdrowotnych po covidzie;
- o dobre zorganizowanie przeprowadzki do Niemiec Agaty i jej rodziny, o pokój serca dla nich i reszty rodziny w tej sytuacji;
- o łaskę wybaczenia i pojednania między Urszulą a Grażyną;
- o dobrą pracę dla Małgorzaty;
- o uzdrowienie Michała z choroby;
- o cud uzdrowienia dla Ewy i Marty;
- o Bożą opiekę dla Kaji, która chce zostać dawcą szpiku;
- o wiele łask Bożych dla ks, Adama w jego drodze misyjnej;
- o Boże prowadzenie dla Betti i Krzysztofa w ich zaślubinach;
- o pokój serca dla Danusi;
- dziekczynna za Emilkę, która otrzymała adopcje oraz o wiele miłości w nowej rodzinie;
- o Bożą opiekę nad Piotrkiem i Arkiem oraz otrzymanie rodziców adopcyjnych;
- o wiele łask Bożych dla Martyny;
- o Bożą opiekę dla Ani w jej chorobie;
- o zdrowie dla Jasia;
- o skuteczne leczenie dla Małgosi;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 19 kwietnia 2022r. modlimy się:
- o dotknięcie Bożą miłością Ani, uzdrowienie jej duchowych i psychicznych ran, o powrót do Boga. O spełnienie sie woli Bożej, dar pojednania Pawła z Anią, jeśli jest taka wola Bożą;
- za Jasia 12 lat, który jest po kilku chemio- i radioterapiach, a jutro ma operację stopy, o właściwą diagnozę co do jej zakresu i umocnienie najbliższych;
- za półtoraroczna Małgosię, ktora jutro ma zabieg terapii genowej przeciwdziałającej rozwojowi
SMA, o pomyślne jej wyleczenie;
- o opiekę Bożą dla Ani w jej chorobie;
- o Bożą interwencję w pracy Oli, aby wyjaśniane sprawy nie krzywdziły nikogo, zwłaszcza niewinnych;
- o pokój dla Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 12 kwietnia 2022r. modlimy się:
- o łaskę pozytywnego rozwiązania sprawy Oli w pracy, o brak konsekwencji dla Oli z powodu zaistniałej sytuacji, o wszelkie potrzebne łaski dla przełożonych Oli;
- o łaskę znalezienia dobrej pracy dla Małgorzaty;
- o rozwiązanie sprawy Ani, o Boże prowadzenie i pokój w rodzinie;
- o łaskę wiary dla Pauliny, o łaskę przejrzenia i zobaczenia jej sytuacji, o uwolnienie spod nieuporządkowanego wpływu innych osób, o dobrą pracę w Polsce;
- o łaskę wiary i pokoju serca dla Kasi, o dar mądrości i słowa dla niej w kontakcie z Pauliną;
- za Marcina - o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo na drodze realizowanego powołania, o radość i wiarę;
- za Betti i Krzysztofa - o przymnożenie im wiary, nadziei i miłości, o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa, o radość i łaskę pokoju serca dla nich;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny i Justyny, o wiarę dla nich;
- o łaskę dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych dla członków naszej wspólnoty oraz naszych bliskich;
- za małżeństwa w kryzysie, w szczególności za Emilkę i Pawła - o wszelkie potrzebne łaski i dary dla nich w tym trudnym czasie;
- za Agnieszkę - o przemianę serca i myślenia, o zaprzestanie działań prowadzących do zmiany płci jej dziecka;
- za Gabrysię - o uwolnienie od wszystkiego, co doprowadziło ją do decyzji o zmianie płci, o łaskę wiary, przemianę myślenia;
- o łaskę zdrowia dla córeczki Ilony, która ma niedosłuch i czeka ją operacja, o Boże prowadzenie w procesie decyzyjnym dla rodziców;
- o łaskę dobrego przygotowania do małżeństwa syna Ewy i Dionizego, o pokój serca dla rodziców narzeczonych;
- o łaskę Bożą dla Agnieszki i Andrzeja w ich planach pielgrzymkowych do Ziemi Świetej;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Andrzeja;
- o zdrowie dla mamy Karoliny;
- o opiekę Bożą dla Ani w jej chorobie;
- o Boże pocieszenie dla Magdy i zdrowie dla Marysi;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Mariki;
- o pokój dla Ukrainy;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 5 kwietnia 2022r. modlimy się:
- dziękczynnie za kolejny rok życia Ryszarda i Igora z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże;
- o łaskę wiary i umocnienia dla Karoliny, Justyny i Gosi;
- o ustanie zawrotów głowy u Marzeny, o łaskę dobrego prowadzenia przez terapeutę;
- o łaskę dobrej atmosfery między Agatą i Anią;
- za śp. Marcina o łaskę zbawienia oraz za rodzinę pogrążona w smutku;
- o opiekę Bożą dla Gosi w powrocie do pełni zdrowia po operacji;
- za śp. Pawła o łaskę zbawienia i za rodzinę , której trudno pogodzić sie z nagłym jego odejściem;
- o błogosławieństwo Boże dla Betti i Krzysztofa przygotowujących się sakramentu ślubu;
- o opiekę Bożą dla Andrzeja w trudnym czasie w jego chorobie i dla Agnieszki wspierającej w trudnym czasie;
- dziękczynnie za Renię wracającą do sprawności po złamaniu barku;
- za śp. ks. Mirosława w pierwszą rocznicę śmierci;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Krzysztofa i nieustajaca opieke Bożą;
- o pokój dla Ukrainy;
- o wstawiennictwo NMP w nawróceniu Rosji;
- o dobre przeżywanie Wielkiego Postu i nawrócenia;
- o świętych Kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==============
- o otwartość, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu wspólnoty ZMARTWYCHWSTANIE;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.