top of page

Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Od 16 kwietnia 2024r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o łaskę zdrowia dla Oli, o dobrą i szybką diagnozę od pulmonologa i reumatologa;
- dziękczynna za narodziny Teodora z prośbą o potrzebne łaski dla niego i całej rodziny;
- o sprawną budowę domu w rodzinie Magdy;
- o wszelkie potrzebne łaski dla małżeństwa Agnieszki i Arkadiusza;
- dziękczynna za kolejny rok życia Ryśka, Igorka, Ani i Moniki z prośbą o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla nich;
- o uzdrowienie Barbary z choroby włóknienia i rozedmy płuc, z zakażenia bakterią moraxella catarrhalis oraz z uciążliwego i męczącego kaszlu, o światło dla lekarzy aby podjęcie właściwego leczenia;
- o pomyślne rozwiązanie przez sąd sprawy błędu medycznego prosi Kinga;
- o cud uzdrowienia małego Tadeuszka , który jest w łonie mamy i ma postępujące wodonercze, które uszkadza nerki. Operacje jest niemożliwa. O siły i ufność w Boże Miłosierdzie dla mamy Marysi;
- o uzdrowienie duchowe Jacka, jego uwolnienie od złych myśli i czynów, otwarcie na działanie Ducha Świętego . O wytrwanie w relacji z Jackiem dla Małgorzaty;
- o uzdrowienie Teresy z licznych chorób i uzależnienia od alkoholizmu, o uzdrowienie duchowe, rozwiązanie problemów finansowych i spraw w sądzie, o pracę dla niej;
- o uzdrowienie duchowe Łukasza, uleczenie chorego kręgosłupa, rozwiązanie spłaty pożyczek i kredytów;
- o o zdrową relację między Łukaszem i Teresą, pełną miłości i wzajemnego szacunku, o błogosławieństwo Boże dla nich;
- za sąsiadów Łukasza, żeby swoim zachowaniem nie zakłócali ciszy nocnej i spokoju , o Boże błogosławieństwo dla nich;
- o ustąpienie bólów nóg Irenki przy chodzeniu;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 9 kwietnia będziemy się modlić w następujących intencjach:
- dziękczynna za kolejny rok życia Ryszarda;
- o łaskę wybaczenia i pojednania w relacji Agnieszki z Anną;
- o dobre rozwiązanie sprawy sądowej Agnieszki w pracy;
- o łaskę zdrowia dla Oli;
- o łaskę szybkiego powrotu do formy Mieczysława i Janka po operacji;
- o szczęśliwy przebieg porodu i urodzenie zdrowego dziecka przez Magdę;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 2 kwietnia 2024 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- za Andrzeja, który jest w śpiączce- o łaskę uzdrowienia oraz o łaski nawrócenia i wiary w jego rodzinie;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Marzeny w trakcie pielgrzymki do Fatimy i w trakcie przeżywania rekolekcji REO;
- dziękczynna za kolejny rok życia Igora i Wiktora;
- o dobre wyniki badań Oli;
- o poprawę sytuacji finansowej w firmie Moniki;
- o dobre wyniki badań Mileny i powrót do zdrowia po operacji;
- za zmarłych z rodziny w tym za mamę Teresę, tatę Michała, ciocię Iwonę, za dziewczynę Agnieszkę i ich nienarodzone dziecko o życie wieczne prosi Łukasz oraz o pokój serca;
- o uleczenie słuchu Jany i głębokich zranień oraz pokój serca;
- o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Teresy, o jej uzdrowienie wewnętrzne od gniewu i agresji, alkoholizmu, o zdrowie i zakończenie spraw sądowych;
- o dar potomstwa dla Anety i jej męża, aby mogła zajść w upragnioną ciążę i urodzić zdrowe dziecko;
- o uzdrowienie chorego kręgosłupa i siły dla Elżbiety, o poprawę relacji z zięciem;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 26 marca 2024r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o życie wieczne dla śp. Krystyny i pocieszenie dla rodziny;
- o zdrowie i prawidłowy rozwój maleńkiej Klary, która przeszła operację na serduszku, ma też poważne problemy z jedzeniem, o ufność w Boże Miłosierdzie dla rodziców;
- o łaskę pracy dla Ewy odpowiednią do jej kwalifikacji;
- o uzdrowienie kolan i kręgosłupa, uwolnienie od potwornego lęku i strachu przed inwalidztwem, o najlepszych lekarzy i światło Ducha Świętego dla nich i żebym nie wylądował na wózku inwalidzkim. Proszę o interwencje Maryi i św. Andrzeja Bobolę św. Ritę i św. Tadeusza;
- za zmarłą na raka śp. Ciocię Marię o miłosierdzie Boże dla niej, o jej zbawienie, o interwencje Najświętszej Marii Panny i opiekę św. Michała Archanioła i św. Józefa;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 19 marca 2024r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o łaskę nawrócenia i wiary dla Eli, Krystyny, Kamila, Pawła i Aliny;
- dziękczynna za Agnieszkę i Monikę z prośbą o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla nich w nowych pracach;
- o dobry i spokojny przebieg ciąży Agnieszki;
- za Kubusia 5 latka, tydzień temu wykryto u niego raka złośliwego naoblastomia, niech dobry Bóg ma go i jego rodziców w swojej opiece oraz o prowadzenie lekarzy przez Ducha Świętego;
- za umierającą na raka ciocię Marię, stan terminalny, o uzdrowienie, pojednanie się Bogiem przed śmiercią. o cud, aby zakochała się w Jezusie, a aby Jezus narodził się w jej sercu i o zbawienie jej duszy;
- o łaskę uwolnienia powiązań z Tomasza dzieciństwa z bioenergoterapeutą i jego modlitw o zabranie z tego świata przez szatana. O przebaczenie ojcu okazywania braku wiary w syna i kontakty z bioenergoterapeutą;
- o uwolnienie Jany od ataków diabła i uleczenie jej słuchu oraz o pokój serca i możliwość niezakłóconej modlitwy;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 12 marca 2024 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o sprawne zamknięcie spraw projektowych w pracy Oli;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Agnieszki, która jest w stanie błogosławionym;
- za śp. Babcię Kingi, aby dobry Bóg przyjął ją do Siebie;
- za Zbyszka - o poprawę zdrowia i umocnienie oraz o pokój w jego rodzinie;
- za osoby, które stosują mobbing w pracy w stosunku do Moniki o zmianę swojego zachowania ,o rozwiązanie tej sytuacji przez kierownictwo;
- dziękczynna za uzdrowienie Roberta, który po długim pobycie w szpitalu wrócił do domu;
- o powrót do zdrowia oraz o światło i prowadzenie Ducha Świętego dla lekarzy w czasie operacji serca dla Pawła, kręgosłupa Lidki i przepukliny Włodka;
- o życie wieczne dla śp. Krzysztofa męża Ani i śp. Macieja taty Konrada oraz za ich rodziny;
- o szybkie zagojenie operowanego oka Mariki;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 5 marca 2024 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie Katarzyny i siłę do walki z chorobą, światło Ducha Świętego dla lekarzy w podjęciu skutecznej terapii;
- o życie wieczne dla zmarłej Krystyny i w intencji jej bliskich;
- o uzdrowienie Ewy, która jest w śpiączce;
- o spełnienie się intencji Maryi w życiu Piotra oraz wszystkiego co jego dotyczy, a także w Polsce i na świecie;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 27 lutego 2024r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o życie wieczne dla śp. Wiesi oraz pokój serca dla bliskich;
- o Boże działanie i wsparcie dla Grzegorza przy zdawaniu ostatniego egzaminu z prawa;
- dziękczynna za poprawę stanu zdrowie Roberta, który był na OIOM-ie 1,5 miesiąca w sepsie, a został przeniesiony na normalny oddział . Dalej modlimy się za całkowity powrót do zdrowia Roberta;
- o stworzenie udanego związku Artura z dziewczyną poznaną przez Internet, o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i światło Ducha Świętego dla nich. O dobrą żonę dla Artura;
- o wytrwałość i męstwo dla Zuzanny w zmaganiu się z licznymi chorobami. O dobre efekty żmudnej rehabilitacji chorego ścięgna;
- o łaskę jedności rodziców w wychowywaniu Tadzia;
- o wszelkie potrzebne łaski dla kobiet z rekolekcji z Porszewic;
- o łaskę dobrego przebiegu ciąży Karoliny;
- o uwolnienie Moniki z lęku przed chorobą i śmiercią bliskich;
- o poprawę sytuacji Mikołaja w szkole;
- o uzdrowienie męża Sylwii z białaczki, o znalezienie dawcy szpiku;
- za Barbarę o dar szczerej spowiedzi i ufność w Boże Miłosierdzie, o uzdrowienie relacji w rodzinie między mamą i rodzeństwem, o przebaczenie nieżyjącemu ojcu wyrządzonych krzywd, o możliwość pracy i odnalezienie swojego miejsca w życiu, o rozpoznanie przyczyny licznych dolegliwości i podjęcie skutecznego leczenia;
- o pokój w Ziemi Świętej i w Ukrainie, o miłosierdzie dla ludzi cierpiących w wyniku działań wojennych;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- za grupę "DROGA" o otwartość na pełnienie woli Ojca i podjęcie posług w nowej parafii oraz o diakonię muzyczną;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

bottom of page