top of page

Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Od 24 stycznia 2023 r. modlimy się w następujących intencjach:
- Michał prosi o modlitwę w intencji dobrego przeżycia rekolekcji ignacjańskich w Częstochowie od 21-29.01.2023;
- o uzdrowienie bólu po rozstaniu z chłopakiem dla Patrycji, odnalezienie celu w życiu, uleczenie z potrzeby robienia niepotrzebnych zakupów, zaufanie, że Pan przeprowadzi ją przez ten trudny czas;
- o siły dla Danusi do zmagania się z trudną sytuacją w rodzinie i o wiarę, że Pan ją przez to przeprowadzi;
- o rozwiązanie trudnych spraw z którymi zmaga się Monika, o wiarę, że Bóg ją naprawdę kocha;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 17 stycznia 2023 r. modlimy się w następujących intencjach:
- o życie wieczne dla śp. Reginy;
- o opiekę Bożą dla Małgosi i uzdrowienie jej serca;
- dziękczynna za kolejny rok istnienia naszej wspólnoty;
- dziękczynna za kolejny rok życia Ewy, Kasi i Karoliny z prośbą o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla nich i opiekę Matki Bożej;
- o łaskę umocnienia dla Anny w trakcie przygotowań do egzaminu, o szybkie przyswajanie wiedzy i dobrą organizację czasu w pracy i po pracy;
- o łaskę uwolnienia Szymona z lęków, poczucia beznadziei i bezsensu życia, o łaskę wiary i umocnienia, aby każdego dnia czuł się wybrany i ukochany przez Boga Ojca;
- o łaskę umocnienia dla Michała, o wiarę we wszechmoc Bożą;
- o wszelkie łaski i dary dla Oli potrzebne w jej pracy w trakcie bieżących dwóch kontroli oraz o Boże błogosławieństwo dla kontrolerów;
- o wszelkie potrzebne łaski dla niepełnosprawnej Ani;
- o łaskę umocnienia dla Sylwii, Ewy, Agnieszki, Dagmary oraz Anety;
- o życie wieczne dla śp. Mariana i pocieszenie dla rodziny;
- o Bożą opiekę dla Ani w czasie operacji oka oraz prowadzenie przez Ducha Świętego lekarzy operujących, o dobry rezultat operacji przywracający widzenie;
- o powrót Andrzeja do zdrowia i pełnej aktywności;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 10 stycznia 20023r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie Stanisława z glejaka prosi żona;
- o modlitwę w intencji uzdrowienia z nowotworu dla Mateusza prosi Magdalena;
- o modlitwę w intencji rodziny Moniki i Jana. O jedność i zrozumienie w ich małżeństwie. O poprawę trudnej sytuacji finansowej prosi Magdalena;
- o wiarę i o uzdrowienie z ciężkiej skoliozy dla córki, o uzdrowienie męża z nerwowych drgawek, o uzdrowienie mojego lewego kolana i prawej stopy i chorej tarczycy, o miłość w małżeństwie i otwarcie naszych serc na bożą miłość prosi Gizela;
- dziękczynna za operację Andrzeja i prośba o jego szybki powrót do zdrowia;
- o łaskę uzdrowienia Emilki po stracie ciąży, o wszelkie potrzebne łaski i dary dla niej oraz jej męża Pawła w tym trudnym czasie;
- o łaskę odpoczynku w Panu dla Marzeny oraz o szybki jej powrót do zdrowia;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty i Kamilki;
- o łaskę zdrowia dla malutkiej Majki oraz o łaskę nawrócenia dla jej rodziców;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego;
- o przyjęcie do nieba duszy śp. Michała oraz o ukojenie w bólu dla jego rodziców;
- o Boże błogosławieństwo i uzdrowienie Piotra z trudnych doświadczeń w dzieciństwie oraz o nawrócenie;
- o ulgę w cierpieniu dla Elżbiety i w jej intencjach;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 3 stycznia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o opiekę Bożą dla Andrzeja i lekarzy przeprowadzających operację oraz o szybki powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania;
- dziękczynna za narodziny Klary z prośbą o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla niej i całej rodziny;
- o łaskę zdrowia i wiary dla Agaty oraz Marzeny;
- o pokój w rodzinie Marzeny i pojednanie i wybaczenie z bratem;
- o pokój w rodzinie Patrycji;
- o sprawne załatwienie trudnych spraw w pracy Oli;
- o zniknięcie guza na palcu u nogi dla Mateusza;
- o całkowite uzdrowienie i powrót do normalnego życia dla Reginy;
- dziękczynna za udaną operację Włodka i powrót do domu oraz prośba o całkowite uzdrowienie po wypadku;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 27 grudnia 2022 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie przepukliny brzusznej pępkowej, o dobry szpital i światło dla operujących lekarzy oraz o uratowanie pękniętego zęba prosi Radek;
- o łaskę zdrowia i brak skutków po przejściu covida przez Olę i Kubę;
- o dobre wyniki badań Ewy;
- o łaskę zdrowia dla Joanny i jej rodziny;
- dziękczynna za narodziny córki Igora;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 20 grudnia 2022r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o Boże Miłosierdzie dla córki Aurelii, nawrócenie i uwolnienie od zniewolenia. O zdrowie dla córek Emilki i Aurelii oraz błogosławieństwo i opiekę Bożą I Matki Bożej oraz o nawrócenie Arka i uwolnienie. O opiekę Bożą dla Bożeny i łaskę powrotu do zdrowia oraz rozwiązanie problemów rodzinnych i materialnych;
- o powrót do zdrowia dla Włodka po porwaniu przez olbrzymią falę oraz o nawrócenie dla niego. O światło dla lekarzy, którzy będą go operować;
- o łaskę spokojnego czasu pracy dla Oli w okresie około świątecznym;
- o łaskę życia wiecznego dla śp. Babci Tomka;
- o łaskę mądrości dla Oli i Kasi;
- o łaskę zdrowia dla Anny, Agnieszki oraz córki Sylwii;
- o łaskę uzdrowienia Agnieszki z bólu kręgosłupa;
- o siły dla Ewy w macierzyństwie;
- o dobre rozeznanie dalszej drogi przez Karolinę;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jarka, Beaty, Ewy, Antosi i Róży;
- o szybkie znalezienie nowej pracy dla Betti i o pokój serca;
- o uzdrowienie z guza jelita dla Mirosława;
- o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia w atmosferze miłości i dzielenia się z drugim człowiekiem;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 13 grudnia 2022 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- Zuzanna prosi żeby ważne badanie diagnostyczne zostało wykonane w Warszawie i w ramach NFZ, żeby trudności z tym związane zniknęły. Z ufnością powierza tę sprawę Panu;
- Karolina prosi o uzdrowienie piersi;
- dziękczynna za możliwość przeprowadzenia operacji oka i wyznaczenie terminu na 31 stycznia 2023r. Prośba o modlitwę o przywrócenia widzenia po zabiegu i światło dla lekarzy;
- Bogumiła prosi o wybudzenie Irka i uzdrowienie po wypadku;
- o łaskę uzdrowienia Ewy;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny, Daniela, Sebastiana i Aleksandry na nowej drodze zawodowej;
- o łaskę dobrego przygotowania do zaślubin przez Jarka i Kasię;
- dziękczynna za narodziny synka w rodzinie Ani i Grzesia, o wszelkie potrzebne łaski dla chłopca oraz dla całej rodziny;
- o dobre warunki dla Beti do napisania pracy dyplomowej i oddanie jej w terminie;
- o jak najszybszy termin operacji dla Andrzeja i pełny powrót do zdrowia;
- o dobre owoce rekolekcji adwentowych, które odbyli członkowie naszej wspólnoty;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla posłów i senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 6 grudnia 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- Dorota dziękuje za to co zdarzyło się na REO, mimo że nie mogła uczestniczyć do końca;
- o powrót do zdrowia i radość życia dla Elwiry i wiarę, że Pan uleczy ją ze wszystkich dolegliwości;
- o zdrowie, o jak najszybsze przeprowadzenie ważnego badania i pomyślną diagnozę u dobrego specjalisty prosi Zuzanna;
- o zbawienia duszy dla śp. Piotra i ukojenie po śmierci taty dla Ani;
- o Bożą opiekę nad rodziną Luizy;
- o łaskę umocnienia Zuzanny i Tadeusza;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Ewy w trudnym okresie macierzyństwa;
- za Agnieszkę - o dobre warunki w nowej pracy;
- o łaskę zdrowia i równowagi dla Małgosi;
- o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla Emilki w stanie błogosławionym;
- o pokój serca w rodzinie Ewy i Dionizego, Magdy i Michała, Pawła i Anny;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jakuba;
- o łaskę uzdrowienia Agnieszki z padaczki;
- o łaskę odwagi, umocnienia i sił dla Oli oraz o przyspieszenie w rozwiązywaniu zaległych spraw;
- za Monikę o pokój serca po rozpadzie małżeństwa i powrót do zorganizowanego normalnego życia;
- dziękczynna za otrzymaną przez Dorotę pracę;
- o możliwość przeprowadzenia operacji oka, która przywróci widzenie i o światło dla lekarzy prosi Ania;
- o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie prosi Ania;
- o jak najszybszy termin operacji dla Andrzeja i pełny powrót do zdrowia;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

bottom of page