Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Od 26 stycznia 2021r. modlimy się:
- o łaskę zdrowia i opiekę Bożą dla siostry Krzysia chorej na covid;
- o łaskę zdrowia dla Moniki i dochodzenie do pełnej sprawności;
- o jedność chrześcijan;
- o opiekę Bożą i błogosławieństwo dla rodziny Agnieszki i Piotra oraz ich dzieciątka;
- o odzyskiwanie sprawności dla Krystyny po przebytej operacji;
- o dobry powrót Danusi do Polski;
- o Bożą opiekę dla Małgosi i Doroty cierpiących na lęki;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 19 stycznia modlimy się:
- o szczęśliwą operację dla taty kolegi Madzi, która odbędzie się 26 stycznia;
- o opiekę Bożą i światło Ducha Świętego dla Daniela i Mariji oraz o dar życia dla ich poczętego dziecka;
- za mamę ks. Moissesa, o dobre wyniki leczenia, dary Ducha świętego dla lekarzy, o łaskę wiary dla niej i dla całej rodziny;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Ewy, o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej;
- o łaskę zdrowia dla taty Cezarego przebywającego w szpitalu, umocnienie całej rodziny w trudnym czasie;
- za tatę Ani - o dobre rokowania przy leczeniu nowotworu, dary Ducha świętego dla lekarzy i umocnienie całej rodziny;
- za śp. Jolę, śp. Wicka i śp. Piotra, aby dobry Pan przyjął ich do Swojego Królestwa, o łaskę wiary i umocnienia dla całej rodziny pogrążonej w żałobie;
- za Kasię i Jarka - o wszelkie potrzebne łaski dla nich i błogosławieństwo Boże;
- o łaskę uratowania życia Pana Sławomira z Wielkiej Brytanii, o nagłośnienie sprawy w polskich mediach;
- za ubogich i bezdomnych w tych trudnych miesiącach;
- za wszystkich ludzi, abyśmy potrafili dzielić się z innymi;
- o nowych wolontariuszy dla jadłodzielni i centrum międzypokoleniowego na Muranowie;
- za Anię - o dobre wyniki radioterapii i o pełne uzdrowienie;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 12 stycznia 2021r. modlimy sie:
- o miłosierdzie Boże i życie wieczne dla śp Iwony, która odeszła do Pana oraz pociechę dla męża, córek i wnuczek;
- Krystyna prosi o szybki powrót utraconego związku z Mariuszem, o jego miłość, by byli razem na dobre i złe, trwali w wierności. Aby Kasia znalazła inną drogę życia;
- za wujków Mietka i Rysia chorych na covid i choroby towarzyszące, o Bożą opiekę dla nich i ich rodzin;
- dziękczynna za kolejny rok życia Kasi, Karoliny i Gamida;
- o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Ewy, Buni, Marty, Beaty, Asi, Michała, Izy;
- o łaskę wiary dla Ewy i Łukasza ;
- o łaskę uratowania małżeństwa Agnieszki i Pawła, Bożeny i Tomasza oraz o wszelkie potrzebne łaski dla ich dzieci;
- o łaskę umocnienia Kamili na nowej drodze zawodowej, o klientów i nowe pomysły;
- za polskich przedsiębiorców - o kreatywne pomysły rozwoju swoich biznesów w tych trudnych czasach pandemii;
- o łaskę umocnienia dla Karola;
- o łaskę wytrwałości i cierpliwości w podjętych wyzwaniach dla Oli;
- o lepszą pracę w przedszkolu dla Kasi, w lepszych warunkach i atmosferze;
- za Agnieszkę i Marcina - o wszelkie potrzebne łaski dla nich oraz dziecka w czasie postępowania adopcyjnego;
- w intencji Magdy - o umocnienie i radość w Panu;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 5 stycznia 2021r. modlimy się:
- o uzdrowienie ciała i duszy Beniamina;
- za śp. tatę Janusza, aby miłosierny Bóg przyjął go do Królestwa Bożego;
- za Janusza i jego rodzinę, aby dobrze przeżyli odejście taty do nieba;
- o łaskę dobrego znoszenia przez Wiesię jej choroby;
- dziękczynnie za dobre efekty po operacji Krystyny;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 29 grudnia 2020r. modlimy się:
- o dobre wyniki terapii Małgosi;
- o zdrowie dla Izy i dla dzieci Mikołaja i Gucia;
- o łaskę nawrócenia dla Zofii;
- o wiele łask dla Marcina w Nowym Roku;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 22 grudnia 2020r. modlimy się:
- w intencji Agnieszki o znalezienie dobrej i stałej pracy, w której się sprawdzi i nie będzie zwolniona;
- o dobre wyniki badań lekarskich po przebytej operacji dla Krystyny;
- o pokój serca i cierpliwość dla Danusi;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie;
- o dobre przeżycie dla nas Świąt Bożego Narodzenia.

Od 15 grudnia 2020r. modlimy się:
- o Boże Miłosierdzie dla Jarosława M z prośba o uzdrowienie płuc, aby mógł samodzielnie oddychać i wrócić do rodziny;
- Dziękczynnie za pomyślną operację Krystyny;
- o zdrowie psychiczne dla Małgosi;
- o pokój serca dla Danusi i dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenia;
- o opiekę Bożą dla Wiesi i siły dla niej w chorobie;- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia w tych trudnych zmaganiach;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny zmagające się z koronawirusem;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 8 grudnia 2020r. modlimy się:
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anny;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jakuba, Marzeny i Agaty;
- o łaskę odnalezienia kota Bożenki, pokój serca dla niej i jej rodziny;
- o łaskę odpoczynku i głębokiego snu dla Oli, o pokój w sercu;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anny i jej chłopaka, o Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej;
- o pokój w rodzinie Janusza i Bożą opiekę;
- o pomyślna operację dla Krystyny, dobre wyniki i opiekę Bożą;
- o dobre przeżycie Świąt Bożego Narodzenie dla rodziny Marcina;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia w tych trudnych zmaganiach;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny zmagające się z koronawirusem;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
=======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 1 grudnia 2020r. modlimy się:
- o dobre owoce współpracy Joli i Kamili;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Kasi w trudnej sytuacji w pracy, o Boże prowadzenie i otwartość na natchnienia Ducha św.;
- o dobre przeżycie adwentu dla Oli i Kuby;
- o zwrot zaległej należności od Czarka, o łaskę pozytywnego rozwiązania sporu;
- o nawrócenie i Bożą opiekę dla Moniki;
- o zdrowie dla Wiesi, opiekę lekarską i Bożą;
- o dobre wyniki dla Grażynki chorej na nowotwór;
- za osoby walczące z Kościołem przez profanacje obiektów sakralnych i ataki na kapłanów;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o powołania kapłańskie i zakonne;
- o Bożą interwencję w opanowaniu pandemii;
- o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i siły dla całej służby zdrowia w tych trudnych zmaganiach;
- dziękczynnie za wszystkie osoby podejmujące trud wolontariatu;
- za chorych i ich rodziny zmagające się z koronawirusem;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu;
=======================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

© 2018 by Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Pójdź Za Mną"

 

Parafia Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa

www.wszyscyswieci.pl

  • Facebook Social Icon
wspólnota Odnowy w Duchu Świętym