Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Udało się! Wiadomość dotarła.

Od 3 sierpnia 2021r. modlimy sie:
- za sześciotygodniową Małgosię, u ktorej zdiagnozowano SMA o cud uzdrowienie, siłę i wiarę dla rodziców;
- o nieustającą opiekę Bożą dla nowożeńców Aleksandry i Jakuba oraz aby ich miłość nigdy się nie wyczerpała;
- o zdrowie dla Janusza i Grzegorza;
- o siły dla Wiesi w jej życiu zdanym na łaskę Bożą i ludzką pomoc;
- o wytrwałość i pokój ducha dla Danusi;
- o dobre zadomowienie się Madzi i Łukasza w nowym środowisku;
- o dobry wypoczynek dla członków z naszej wspólnoty oraz cierpliwe znoszenie trudu w pracy i dobre jej owoce;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 27 lipca 2021r. modlimy się:
- o wszelkie potrzebne łaski dla Walentyny i jej rodziny, Eli i Kamila, Marcina i Anny;
- za śp. Marię, aby dobry Bóg przyjął ją do Siebie oraz za całą jej rodzinę pogrążoną w smutku i żałobie;
- za rodzinę Oli chorą na covid - o łagodny przebieg, dobre samopoczucie i brak komplikacji;
- o pomyślne załatwienie spraw przedślubnych Oli;
- o łaskę mądrości dla Anny ws. postępowania w pracy;
- o wyciszenie się Oli i zaufanie Bogu w ostatnich dniach przygotowań do ceremonii ślubnej;
- o zdrowie dla Magdy i Ewy;
- za Jarka, aby dobry Bóg wskazał drogę zawodową najlepszą dla niego;
- o dobry wypoczynek dla Agnieszki i szczęśliwy powrót;
- o zdrowie dla Grażynki i całkowitą remisję pozostałości onkologicznych;
- o siły i pokój ducha dla Danusi;
- o dobry wypoczynek dla członków z naszej wspólnoty oraz cierpliwe znoszenie trudu w pracy i dobre jej owoce;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

od 20 lipca 2021r. modlimy się:
- o łaskę mądrości dla Beaty i Zofii ws. odzyskania środków finansowych i o bezpieczną podróż do Egiptu;
- za Natalię i Kubę - o wszelkie potrzebne łaski na drodze małżeńskiej, o pokój w rodzinie, porozumienie i wzajemne przebaczenie;
- o pracę dla Leszka;
- dziękczynna za kolejny rok życia Marcina, Marka i Lindy z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla nich;
- o wytrwałość i siły dla Marcina w trakcie nauki w seminarium duchownym, o otwartość na działanie Ducha Świętego;
- o łaskę pokoju serca dla Oli i Kuby i o sprawną organizację spraw związanych z zaślubinami i przyjęciem;
- o siły dla Kingi po kolejnym porodzie, pomoc innych i pokój serca;
- za Agnieszkę i Marcina - o pokój serca w czasie adopcji i w trakcie choroby Agnieszki;
- o zgodę i wzajemny szacunek w rodzinie Janusza;
- o nawrócenie dla Zofii;
- o dobry wypoczynek i szczęśliwy powrót dla Izy i Marcina;
- o opiekę Bożą dla Wiesi i efekty rehabilitacji;
- o zgodę, zrozumienie, wybaczenie i miłość w rodzinie Radka;
- o Bożą opiekę dla kolegi Radka w toczącej się sprawie spadkowej, o wybaczenie zmarłemu ojcu oraz o zgodę i wzajemne wybaczenie w rodzinie;
- za śp Marcina, który zmarł nagle na zawał serca, aby dobry Bóg przyjął go do Nieba;
- o dobry wypoczynek dla członków z naszej wspólnoty oraz cierpliwe znoszenie trudu w pracy i dobre jej owoce;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- O otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 13 lipca 2021r. modlimy się:
- o życie wieczne dla śp. mamy Ewy oraz opiekę Bożą i pocieszenie dla rodziny;
- za śp. Andrzeja, aby dobry Bóg przyjął go do siebie oraz za rodzinę pogrążoną w żałobie;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Grażynki oraz wiele łask na dalsze życie dla niej i rodziny;
- dziękczynna za kolejny rok życia Eweliny, Marcina i Marka;
- o łaskę zdrowia dla Tymka i Antoniny;
- o łaskę rodzicielstwa dla Magdy, Marleny i Agnieszki;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Andrzeja na czas organizacji przeprowadzki ;
- za Ewę - o łaskę pokoju i siły w trakcie sprzedaży nieruchomości;
- o łaskę dobrego wypoczynku dla Eweliny i Łukasza;
- o porozumienie między Anną a Łukaszem we wszelkich sprawach;
- o łaskę zdrowia dla Ani, o udany czas w nowej pracy, fajną atmosferę i szybkie wdrożenie w zadania;
- za Kasię o uzdrowienie z nowotworu, o siły, przymnożenie jej wiary;
- o dobry wypoczynek dla członków z naszej wspólnoty oraz cierpliwe znoszenie trudu w pracy i dobre jej owoce;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 6 lipca 2021r. modlimy się:
- dziękczynnie za uratowanie życia i zdrowia Katarzyny po ciężkiej chorobie. Modlimy się dla niej o łaskę pokoju ducha i wypełnienia serca miłością i wiarą oraz o szczególną opiekę Bożą w dniu 9 lipca;
- o uzdrowienie Marty i Ewy;
- o życie wieczne dla babci Ewy;
- o Bożą opiekę dla neoprezbitera Stanisława, który rozpoczął posługę w Parafii Wszystkich Świętych;
- o sprawny przebieg badań w pracy Kamili, o dobrą współpracę między pracownikami, dobre owoce prac badawczych;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anny, Maryjki i Hanny;
- o łaskę zdrowia dla Ignacego i Feliksa;
- o zgodę w rodzinie Marzeny i Ewy;
- o łaskę zdrowia dla Ewy i Jacka, o dobre wyniki ich badań, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących;
- o łaskę dobrego odpoczynku dla ks. Grzegorza, Kasi, Marzeny, Kamili, Kasi, Gosi i Wandy;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Kuby i Natalii na czas przygotowań do ślubu;
- o łaskę uzdrowienia pamięci Oli;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Marzeny i Uli;
- o rozwiązanie trudnej rodzinnej sytuacji Oli;
- o łaskę uzdrowienia dla Marzeny, szybką rekonwalescencję;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
-o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- O otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych. którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 29 czerwca 2021r. modlimy się:
- o opiekę bożą dla Karoliny pełniącej służbę lidera;
- za trójkę rodzeństwa aby otrzymało rodziców adopcyjnych i prawdziwy dom;
- o opiekę bożą dla ciężko chorej mamy Ewy;
- o Boże prowadzenie dla Piotra;
- dziękczynna za kolejny rok życia Bernadetty z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i daty dla niej;
- o łaskę zdrowia dla Joanny i Jacka oraz ich córek Emilki i Oli;
- o łaskę potomstwa dla siostry Joanny;
- o łaskę uzdrowieniea Agnieszki z choroby wątroby;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Basi oraz bliźniaczek Basi i Uli;
- o łaskę dobrego rozeznania rekolekcji dla Agnieszki;
- o łaskę uwolnienia Urszuli od nieustannego myślenia co pomyślą inni;
- o pokój w rodzinie Haliny;
- o uzdrowienienie z depresji, nerwicy lękowej i arytmii serca dla Agnieszki;
- o opiekę Bożą dlaneoprezbiterów w ich posłudze duszpasterskiej w nowych parafiach;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- O otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 22 czerwca 2021r. modlimy się:
- za Hanię, która ma bardzo złe wyniki badań, zapalenie trzustki i jest w kiepskiej kondycji psychicznej, pogubiła się w życiu. Oby Dobry Bóg przyszedł do niej z uzdrowieniem duszy i ciała;
- o zdrowie dla Marty i Ewy;
- o zdrowie dla Agnieszki;
- o Bożą opiekę w leczeniu trzustki Oli;
- o Bożą opiekę i światło Ducha Świętego dla lekarzy leczących Elę z guza mózgu;
- o zaufanie Piotra w Boże miłosierdzie i Jego prowadzenie;
- o łaskę uzdrowienia Katarzyny z nowotworu piersi, szybkie postępy w leczeniu, o światło Ducha Św. dla lekarzy, o umocnienie Kasi;
- o dobrą pracę dla Anny;
- o światło Ducha Św. dla lekarzy leczących tatę Anny;
- za śp. Bogdana, aby dobry Bóg przyjął go do siebie oraz o wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Bogdana pogrążonej w żałobie;
- za śp. Mamę Wiesława, aby dobry Bóg przyjął ją do siebie oraz o wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny pogrążonej w żałobie;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Jakuba po wypadku, o szybkie zrośnięcie się kości ręki i o światło Ducha Św. dla lekarzy i rehabilitantów prowadzących;
- dziękczynna za kolejny rok życia Hanny, Wojtka, Marcina i Jolanty;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Agnieszki w trudnej sytuacji małżeńskiej, o Boże prowadzenie i otwartość na działanie Ducha Św., o poprawę sytuacji finansowej i zawodowej Agnieszki;
- o łaskę nawrócenia małżonka Agnieszki i zerwania z alkoholizmem;
- aby cokolwiek udało się załatwić Oli i Kubie w najbliższym tygodniu;
- o światło Ducha Świętego dla wspólnoty Pójdź za Mną przy wyborze Lidera;
- o opiekę Bożą dla neoprezbiterów w ich posłudze duszpasterskiej w nowych parafiach;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- o otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 15 czerwca 2021r. modlimy się:
- o wszelkie potrzebne łaski dla Natalii i Michała w czasie narzeczeństwa;
- o łaskę uzdrowienia Franka;
- o dary Ducha świętego i błogosławieństwo Boże dla Jacka i Anny;
- o łaskę umocnienia dla Oli i Kuby podczas przygotowań do zaślubin i przyjęcia, o sprawne i szybkie zorganizowanie potrzebnych spraw;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jolanty;
- o łaskę dobrego rozeznania wspólnoty dla Kasi i Karoliny;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Krzysztofa i o dobrą pracę dla niego;
- o łaskę nowej pracy i mieszkania dla Ewy;
- dziękczynna za pierwszy rok Marcina w seminarium z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i dary Ducha świętego dla niego;
- za tatę Stanisława uzależnionego od alkoholu, uwikłanego w oszustwa, kłamstwa, żyjącego daleko od
Boga i od rodziny;
- o Bożą opiekę dla Janusza i jego rodziny, o zdrowie dla Janusza;
- o łaskę pokoju dla Danusi;
- o opiekę Bożą dla Ani i jej rodziców;
- o owoce REO dla uczestników oraz pragnienie dalszego pogłębiania swojej wiary we
wspólnotach;
- o opiekę Bożą dla neoprezbiterów w ich posłudze duszpasterskich w nowych parafiach;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o Boże działanie w opanowaniu pandemii;
- za chorych i ich rodziny;
- o życie wieczne dla zmarłych;
O błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==================
- otwarcie nowych osób na charyzmaty Ducha Świętego i pełnienie posług w grupie. O duchowy i fizyczny wzrost grupy. O otwarcie i zaangażowanie dla kapłanów, o dary Ducha Świętego dla nich oraz o podejmowanie zadań. O uwolnienie z pandemii i lęku by nie blokowała działania i rozwoju wspólnoty WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.