Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Od 6 grudnia 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- Dorota dziękuje za to co zdarzyło się na REO, mimo że nie mogła uczestniczyć do końca;
- o powrót do zdrowia i radość życia dla Elwiry i wiarę, że Pan uleczy ją ze wszystkich dolegliwości;
- o zdrowie, o jak najszybsze przeprowadzenie ważnego badania i pomyślną diagnozę u dobrego specjalisty prosi Zuzanna;
- o zbawienia duszy dla śp. Piotra i ukojenie po śmierci taty dla Ani;
- o Bożą opiekę nad rodziną Luizy;
- o łaskę umocnienia Zuzanny i Tadeusza;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Ewy w trudnym okresie macierzyństwa;
- za Agnieszkę - o dobre warunki w nowej pracy;
- o łaskę zdrowia i równowagi dla Małgosi;
- o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla Emilki w stanie błogosławionym;
- o pokój serca w rodzinie Ewy i Dionizego, Magdy i Michała, Pawła i Anny;
- dziękczynna za kolejny rok życia Jakuba;
- o łaskę uzdrowienia Agnieszki z padaczki;
- o łaskę odwagi, umocnienia i sił dla Oli oraz o przyspieszenie w rozwiązywaniu zaległych spraw;
- za Monikę o pokój serca po rozpadzie małżeństwa i powrót do zorganizowanego normalnego życia;
- dziękczynna za otrzymaną przez Dorotę pracę;
- o możliwość przeprowadzenia operacji oka, która przywróci widzenie i o światło dla lekarzy prosi Ania;
- o pomyślne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie prosi Ania;
- o jak najszybszy termin operacji dla Andrzeja i pełny powrót do zdrowia;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 29 listopada 2022r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie Małgorzaty ze wszystkich chorób trzustki prosi Joanna;
- o łaskę dobrego przeżycia adwentu dla członków naszej wspólnoty i ich rodzin;
- o łaskę uzdrowienia Ewy i wiarę dla niej;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla Eweliny i jej męża na nowej drodze życia;
- za śp. Mamę Zofii - o dar życia wiecznego dla niej i radowanie się Bożą obecnością;
- za Lenkę i Janka - o łaskę zdrowia po operacji;
- o lepszy komfort pracy dla Kasi w jej życiu zawodowym;
- za śp. Andrzeja, Janusza, Elę - o dar Nieba;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anny i pokój w rodzinie;
- o dobre efekty psychoterapii Marzeny oraz o pokój w jej sercu i w rodzinie;
- o rozwiązanie kryzysowej sytuacji w małżeństwie Eli i Krzysztofa, o ochronę ich trójki dzieci przed skutkami rozpadu rodziny, o siłę, pokój serca i światło Ducha Świętego dla Eli jak ma postępować z mężem;
- o siły dla Piotra w walce z nałogiem i o jego nawrócenie;
- dziękczynna za dobre wyniki badań Andrzeja i prośba o jak najszybszy termin operacji i pełny powrót do zdrowia;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 22 listopada 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- o łaskę uzdrowienia dla Iwony, nowotwór z przerzutami i łaskę tęsknoty za Bogiem;
- o ustalenie przyczyny wysokich skoków ciśnienia, zwłaszcza wieczorem i dobranie odpowiednich leków, przepisane obecnie nie działają. O zaufanie Panu w tej sytuacji prosi Elwira;
- o pokój serca, poczucie ukochania przez Boga i uzdrowienie wewnętrzne prosi Dorota;
- dziękczynna za zaangażowanie i prowadzenie przez Betti rekolekcji REO;
- dziękczynna za narodziny Laury z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i dary dla niej i jej rodziców;
- o łaskę umocnienia Zuzy po odejściu męża;
- o uzdrowienie relacji między Agnieszka a jej bratową;
- za śp. żonę Michała, aby dobry Bóg przyjął ją do Siebie oraz o wszelkie potrzebne łaski dla jej dzieci i reszty rodziny;
- o łaskę uzdrowienia relacji Sylwii z mamą;
- o łaskę polepszenia warunków pracy u Dagmary oraz o łaskę nawrócenia dla niej;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Agaty, Anety, Apolonii i Agaty;
- o łaskę macierzyństwa dla Karoliny;
- o łaskę nieba dla śp. taty Małgosi;
- o dobre wyniki badań, błogosławieństwo dla lekarzy i w pełni udaną operację, szybki powrót do zdrowia i całkowite uwolnienie z nowotworu. O wyjaśnienie nieprzyjemnej sytuacji w pracy prosi Andrzej;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 15 listopada 2022r będziemy się modlić w następujących intencjach:
- Monika prosi o modlitwę i szybkie załatwienie spraw finansowych przez notariuszy jeszcze przed świętami;
- za Andrzeja o dobre wyniki badań : z 10.11 tomografii kontrolnej czy nie ma przerzutów do tkanek miękkich i scyntografi planowanej na 16.11 sprawdzającej czy nie ma przerzutów do kości , błogosławieństwo dla lekarzy oraz w pełni udaną operację i szybki powrót do zdrowia i całkowite uwolnienie i uzdrowienie z nowotworu;
- o powrót do zdrowia i pełnej aktywności dla Ewy;
- o poprawę zdrowia i udany pobyt w sanatorium dla Danusi;
- o dobre owoce REO w naszej parafii, otwarcie się uczestników na działanie Ducha Świętego i posługiwanie otrzymanymi charyzmatami;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 8 listopada 2022r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o ratunek dla mamy Mirosławy i córki Izabeli z ciężkiego położenia i pomyślne rozwiązanie skomplikowanej sprawy;
- o poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i odpowiedzialność dla rządzących;
- o zdrowie, uwolnienie z lęków przed udarem i niepokojów prosi Jolanta;
- o łaskę nieba dla śp.: mamy Teresy, taty Michała, babci Czesławy i narzeczonej Agnieszki prosi Łukasz;
- o łaskę uzdrowienia z boreliozy Jakuba;
- o łaskę pokoju serca dla Magdaleny po śmierci jej mamy;
- o wszelkie potrzebne łaski dla uczestników REO w Otrębusach;
- o łaskę znalezienia diagnozy u Wandy, o łaskę pokoju serca dla Agnieszki;
- o łaskę pokoju serca dla Zuzy po odejściu męża;
- o łaskę pojednania i radości w małżeństwie Emilii i Pawła;
- o łaskę uzdrowienia Janka po operacji, o siły dla rodziców;
- o łaskę uwolnienia Oli i Kasi z lęków przed wystąpieniami publicznymi;
- o łaskę uwolnienia Grzegorza oraz Sylwii;
- o dobrego męża dla Ewy;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Krystyny i Łucji;
- o siły i radość życia, pokój serca dla Uli i Ryśka;
- o powrót do zdrowia Danuty prosi Janka;
- o opiekę Bożą dla Rafałka ( 7 lat) walczącego o życie w szpitalu, ma zniszczoną trzustkę;
- dziękczynnie za kolejny rok życia Danusi;
- o opiekę Bożą dla Andrzeja, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby mogli doprowadzić do całkowitego oczyszczenia z nowotworu i pełnego uzdrowienia;
- o wszelkie łaski dla uczestników REO w parafii Wszystkich Świętych;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 1 listopada 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- o potrzebne łaski dla syna Roberta, o dobrą pracę, dar potomstwa, miłość i zgodę w rodzinie - o potrzebne łaski dla Ewy, o zdrowie fizyczne i psychiczne ,o radość i sens życia, o uzdrowienie relacji z mamą;
- o dobrą śmierć i łaskę zbawienia dla Agi;
- o łaskę uratowania małżeństwa Zuzanny i powrót jej męża do rodziny;
- o łaskę zdrowia dla mamy Ewy;
- o łaskę dobrego porodu dla Ewy;
- dziękczynna za kolejny rok życia Marzeny;
- o łaskę wzajemnego wybaczenia i pojednania Katarzyny i Jarka;
- o łaskę uzdrowienia Katarzyny z anomalii naczyniowej przy uchu przez co słyszy nieustannie przepływ krwi oraz o łaskę uzdrowienia jej źrenicy, która jest stale rozszerzona;
- o uzdrowienie Janki z nowotworu;
- o pojednanie Kamili i Krzysztofa, wzajemny szacunek, stworzenie dzieciom atmosfery miłości i pokoju;
- o pojednanie w rodzinie i pokój serca dla Halinki;
- o opiekę Bożą dla Andrzeja, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby mogli doprowadzić do całkowitego oczyszczenia z nowotworu i pełnego uzdrowienia;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- o radość przebywania w niebie dla dusz zmarłych członków z naszej wspólnoty Ani, Józefa, Adama, Piotra, Eli, Janusza;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 25 października 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- o potrzebne łaski w sprawie na policji prosi Aga;
- o ratunek dla mamy Mirosławy i córki Izabeli z ciężkiego położenia i pomyślne rozwiązanie skomplikowanej sprawy;
- o poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i odpowiedzialność dla rządzących;
- o potrzebne łaski dla liderki Karoliny oraz Animatorów posługujących w "Pojdż za Mną";
- o opiekę Bożą dla Andrzeja, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby mogli doprowadzić do całkowitego oczyszczenia z nowotworu i pełnego uzdrowienia;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o mądrość dla Posłów i Senatorów aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 18 października 2022r. modlimy się w następujących intencjach:
- o ratunek dla mamy Mirosławy i córki Izabeli z ciężkiego położenia i pomyślne rozwiązanie skomplikowanej sprawy;
- o poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce i odpowiedzialność dla rządzących;
- o łaskę pokoju serca dla Oli w trudnych sprawach w pracy i dotyczących mieszkania;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla Oli w trakcie rozwiązywania zaległych spraw;
- o dobre efekty rehabilitacji Oli;
- o łaskę zdrowia dla Pawła i Emilii, Ryszarda i Urszuli;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Gosi w nowej pracy;
- o właściwe rozeznanie dla Kuby i Kasi w kwestii nowej pracy;
- za śp. Babcię Daniela - o łaskę Nieba dla niej i o pokój serca dla członków rodziny;
- o opiekę Bożą dla Andrzeja, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, aby mogli doprowadzić do całkowitego oczyszczenia z nowotworu i pełnego uzdrowienia;
- o dobre przygotowanie kandydatów do bierzmowania w naszej parafii;
- o wszelkie potrzebne łaski dla posługujących i uczestników REO w parafii Wszystkich Świętych;
- o nowe powołania kapłańskie i zakonne;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o świętych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość;
- o błogosławieństwo Boże dla ks. Grzegorza i możliwość szybkiego przeszczepu.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.