top of page

Skrzynka intencji modlitewnych

Modlimy się w intencjach:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Od 6 czerwca 2023r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o wyzwolenie z niewybieranej samotności i o dar spotkania drugiego człowieka, który odwzajemni miłość w sercu;
- o umocnienie całej rodziny Basi i o uzdrowienie mamy chorej na raka;
- dziękczynna, że kciuk po upadku nie wymagał operacji i powoli opuchlizna ustępuje;
- o rozwiązanie trudnej sytuacji Zuzanny, naprawienie relacji z najbliższymi i o nawrócenie całej rodziny;
- o łaskę uwolnienia Oli od silnego bólu, który jeszcze bardziej nasilił się po zabiegu szpitalnym oraz o szybką rekonwalescencję;
- intencja dziękczynna za jerycho różańcowe w parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie;
- o pojednanie i wybaczenie w rodzinie Marzeny;
- za śp. mamę Krzyśka, aby dobry Bóg przyjął ją do Siebie;
- o uzdrowienie Pawła z depresji;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 30 maja 2023 będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o powrót w Sylwii chęci do życia i uzdrowienie z depresji prosi tata;
- o częste uczestnictwo w Eucharystii, obronę przed złem, otwarcie na działanie Ducha Świętego, zdrowie i spokojną podróż do Niemiec prosi Sabina;
- o rozwiązanie problemów Olega, który jest w trudnej sytuacji, o opiekę Bożą dla niego i jego rodziców;
- dziękczynna za powrót księdza Grzegorza do posługi w parafii i naszej wspólnocie, prosimy o zdrowie i siły do wypełniania licznych obowiązków;
- dziękczynna za rok od operacji mięśniaków, za lekarzy i cały personel podczas pobytu Zuzanny w szpitalu;
- o wyleczenie kontuzji lewego kciuka bez konieczności operacji i zdrowie dla teściowej oprosi Zuzanna;
- o wszelkie potrzebne łaski dla taty Jarka, który jest po operacji kręgosłupa, o szybką rekonwalescencje i dobrą opiekę;
- za Anię i Emilkę - o sprawiedliwość w ich sytuacjach mieszkaniowych, o dobrych prawników i pomyślne rozwiązanie ich spraw;
- o dobry przebieg zabiegu szpitalnego Oli, o szybki powrót do zdrowia i brak komplikacji;
- o łaskę zdrowia dla Agnieszki i jej dzieci;
- za Anię - o łaskę umocnienia i wypełnienie jej poczuciem, że nie jest sama, o dobrych ludzi wokół;
- o rozwiązanie konfliktu między Ewą a Sławomirem;
- za Urszulę - o dobrą diagnozę, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaskę uwolnienia i uzdrowienia Urszuli;
- za Ryszarda - o zdrowie, siły, umocnienie i prowadzenie go w tej trudnej sytuacji z żoną Urszulą;
- o całkowite cofnięcie padaczki prosi Ania;
- o uleczenie anoreksji i choroby odkleszczowej dla Michaliny oraz pokój serca dla mamy Asi i ojca Mariusza;
- dziękczynna za modlitwę o zdanie matury, wyników jeszcze nie ma, ale siostrzenica Elizy jest bardzo zadowolona z przebiegu egzaminów i spokojna o pozytywny wynik;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji i Ukrainy;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy i o upragniony pokój;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 23 maja 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uwolnienie dla Marzeny i uzdrowienie relacji rodzinnych;
- o skuteczny zabieg onkologiczny Ewy (prośba o specjalną modlitwę w najbliższy piątek), całkowite uleczenie oraz o dobry start w nowej pracy;
- dziękczynna za kolejny rok życia Irenki i lata posługi we wspólnocie z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i dary dla niej;
- o dobre rozeznanie spraw mieszkaniowych przez Karolinę;
- o łaskę uzdrowienia relacji małżeńskiej Ewy i Sławomira;
- dziękczynna za kolejny rok formacji Oli i Kuby w domowym kościele;
- o szybką diagnostykę kwestii zdrowotnej u Kasi, o dary Ducha Świętego dla lekarzy;
- o uzdrowienie relacji rodzinnych i rozwiązanie problemów finansowych dla Sławka;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 16 maja 2023r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- dziękczynna za wybór Karoliny na koordynatora Warszawskiej Odnowy, prośba o Boże błogosławieństwo w tej posłudze, żeby przynosiła owoce i prowadzenie przez Ducha Świętego;
- o skuteczne usunięcie nowotworu po radioterapii i brak powikłań prosi Andrzej;
- o Boże błogosławieństwo dla bliskich i łaskę nieba dla zmarłych prosi Bożenka;
- o dobre wyniki badań i ustąpienie dotkliwych bólów jamy brzusznej prosi Andrzej;
- prośba żeby diagnoza czerniaka oka Pawła się nie potwierdziła;
- o znalezienie dobrej pracy zgodnej z kwalifikacjami dla Kasi;
- o skuteczne rozwiązanie kłopotów związanych z kredytem frankowym prosi Ania;
- dziękczynna za kolejny rok życia Joanny;
- o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla Ewy, Agnieszki, Zuzanny, Dagmary, Anety, Sylwii i Agnieszki;
- o dary Ducha Świętego dla Sylwii;
- dziękczynna za narodziny Gustawa z prośbą o wszelkie potrzebne łaski oraz dary dla niego i całej rodziny;
- dziękczynna za lata posługi Ani Pliszki w Odnowie;
- za Ewę, która od zeszłego tygodnia zaczęła przyjmować chemię, o łaskę wiary, umocnienia i uzdrowienia dla niej;
- za Piotrka - o wszelkie potrzebne łaski dla niego w jego trudnej kondycji psychicznej i finansowej;
- o przemianę serca, nawrócenie w rodzinie Asi i Maćka, o rekompensatę i wynagrodzenie tym, których zwiedli i oszukali;
- o sprawiedliwość w rozwiązaniu spraw finansowych Emilki, o przemianę serca jej matki i ojczyma;
- dziękczynna za kolejny rok życia ks. Grzegorza z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej;
- o uzdrowienie córki Michaliny z chorób odkleszczowych i anoreksji prosi matka;
- o spokój duszy w czyśću Bożeny i Krystyny i przyjęcie ich do grona zbawionych w niebie;
- o łaskę Bożego prowadzenia i błogosławieństwo dla Aniki, która przyjmie pierwszy raz Pana Jezusa;
- o powstrzymanie choroby oka Magdy i skuteczność przyjmowanych zastrzyków, o zachowanie widzenia;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 9 maja 2023r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o światło dla lekarzy w opiece nad Ryszardą, która ma dużą niewydolność serca;
- o uzdrowienie Krystyny z licznych dolegliwości zdrowotnych;
- o łaskę uzdrowienia małżeństwa Łukasza;
- dziękczynna za kolejny rok życia Joanny, Gustawa z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla nich i ich rodzin;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Katarzyny przy prowadzeniu biznesu;
- dziękczynna za gościnność Agaty i jej rodziny z prośbą o łaskę wiary dla nich;
- o właściwe dobranie leków dla Andrzeja z rozpoznaną arytmią serca;
- o skuteczną terapię dla powstrzymania rozwoju jaskry u Agnieszki;
- o powrót do zdrowia ks. Grzegorza;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 2 maja 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o szybki powrót do zdrowia Agnieszki po chorobie i operacji serca;
- za młode małżeństwo w kryzysie po urodzeniu dziecka, o wyrozumiałość małżonków dla siebie wzajemnie, wspólne podjęcie trudu opieki nad córeczką i otoczenie jej miłością, o opiekę Bożą i rozwiązywanie trudnych spraw powierzając je Bogu na modlitwie;
- o pomyślne zdanie matury dla Luizy prosi Eliza
- za maturzystów o zdanie egzaminu dojrzałości i błogosławieństwo Boże
w ich dorosłym życiu;
- za dzieci, które przystąpią pierwszy raz do Komunii Świętej, aby jak najczęściej przyjmowały Chrystusa w eucharystii i wypełniały jego wolę w życiu;
- o nawrócenie Sławomira i Ewy, Agaty i Łukasza, o zgodę w ich małżeństwach;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla Kacpra i Piotrka przyjmujących po raz pierwszy Chrystusa w eucharystii;
- dziękczynna za kolejny rok życia Oli, Adriana z prośbą o otwartość na dary Ducha Świętego;
- o bezpieczne podróże podczas wypoczynku Oli i Kuby w Niemczech, o łaskę udanego wypoczynku i dobry czas dla nich oraz ich bliskich, których odwiedzają;
- o szybki powrót do zdrowia dla Ewy po operacji;
- o wszelkie potrzebne łaski dla Anny, o pokój serca i uleczenie zranień po rozstaniu z chłopakiem;
- dziękczynna za pierwszy rok małżeństwa Bernadetty i Krzysztofa z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i dary dla nich oraz ich bliskich - dziękczynna za nową pracę Betti;
- o dobre przygotowanie członków wspólnoty Pójdź za Mną do wigilii zesłania Ducha Świętego;
- dziękczynna za powrót ks. Grzegorza ze szpitala i prośba o szybkie odzyskiwanie zdrowia;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 25 kwietnia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o uzdrowienie fizycznie psychiczne i duchowe dla Radka oraz jego rodziców;
- o łaskę zdrowia dla męża Artura, o uleczenie go z guza i wszystkich ukrytych chorób prosi żona Jadwiga;
- o łaskę uzdrowienia żony Jadwigi z bólów głowy, kręgosłupa, nadciśnienia tętniczego oraz z ogólnego osłabienia organizmu prosi mąż Artur;
- o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, Bożą opiekę nad Jadwigą, Arturem, Anthonym-Michaelem oraz nad ich domem, o łaskę pracy, wyjście z kłopotów finansowych oraz o pozytywne załatwienie spraw urzędowych proszą Jadwiga i Artur;
- o życie wieczne dla śp.18-letniej Poli oraz ukojenie serca dla rodziców;
- o szybkie zakończenie sprawy kredytu frankowego i zwrot nadpłaty przez bank prosi Ania;
- o cud uzdrowienia z nowotworu szwagra Dariusza( czerniak z przerzutami) prosi Elżbieta;
- o łaskę szczerości i wzajemnego porozumienia, wybaczenia w małżeństwie Ewy i Sławka;
- o łaskę sprawnego rozwiązania spraw urzędowych u Oli i Urszuli;
- o łaskę rozeznania woli Bożej ws. pracy Kasi, Ani, Sylwii oraz miejsca zamieszkania Ani;
- o wszelkie potrzebne łaski i dary dla Kuby w jego pracy, szczególnie w okresie szkoleń, które będzie prowadzić;
- o łaskę dobrej diagnozy dla syna Moniki;
- dziękczynna za kolejny rok życia Anny, Apolonii;
- za Karolinę - o wszelkie potrzebne łaski i dary w trudnym dla niej czasie;
- o łaskę mądrości dla Oli w rozwiązaniu skomplikowanych spraw w pracy;
- o przebieg całej radioterapii bez powikłań i skutków ubocznych oraz o całkowite usunięcie nowotworu prosi Andrzej;
- o powrót do zdrowia po upadku dla Irenki;
- o powrót do zdrowia po operacji i usunięcie wszystkich powikłań będących jej skutkiem dla ks. Grzegorza;
- o opiekę Bożą i prowadzenie oraz odnalezienie sensu i chęci do życia dla Doroty po próbie samobójczej;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

Od 11 kwietnia 2023 r. będziemy się modlić w następujących intencjach:
- o powrót do zdrowia po operacji i ponownym pobycie w szpitalu dla ks. Grzegorza;
- o charyzmatycznych kapłanów prowadzących wiernych do Boga;
- o nawrócenie dla Rosji;
- o miłosierdzie dla umęczonej Ukrainy;
- o nawrócenie dla polityków, przywódców państw i działanie zmierzające do szybkiego zakończenia wojny;
- o mądrość dla rządzących aby służyli Polsce i Polakom zgodnie z wolą Bożą;
- o życie wieczne dla zmarłych;
- za chorych i ich rodziny, o cierpliwość, wytrwałość w wierze;
- za osoby które prosiły nas o modlitwę i którym obiecaliśmy modlitwę.
==========================
- o otwartość na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, błogosławione owoce REO oraz o zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy dla wszystkich członków wspólnoty GÓRA TABOR;
- we wszystkich intencjach, które wpłynęły do naszej wspólnoty oraz za tych, którzy choć raz modlili się w naszej grupie.

bottom of page