SPOTKANIA MODLITEWNE

 

 Wspólnie dziękujemy, uwielbiamy, prosimy naszego Pana i Króla. Jezus przemienia nas. Chcemy być wolni, radośni, żyć pełnią życia. Jezus jest pośród nas, Przyjaciel, Brat.

Doświadczamy obecności Ojca, Jezusa i Ducha Świętego w naszym życiu. Widzimy Jego działanie, Jego czułą troskę, ogromną miłość. Bóg mówi, chcemy słyszeć Jego głos i pójść za Nim.

Oddajemy Bogu Chwałę. On przychodzi, a my w uwielbieniu otwieramy serca na Ducha Świętego i Jego dary.

Odkrywamy Jego potężną moc, dzięki której stają się cuda.

Dzięki wspólnocie przeżywamy Kościół żywy, tętniący wiarą, nadzieją i miłością.
Doświadczamy cudów - uzdrowień duchowych, fizycznych, uzdrowień serc, umysłów, przemiany całego życia.
Widzimy, że nie ma żadnej rzeczy niemożliwej, żadnej sprawy, której by Jezus nie mógł rozwiązać. Radujemy się widząc, że nie jesteśmy sami w wierze, są nasi bracia i siostry, którzy powierzają się Panu i podejmują nowe życie według Ducha.
Słuchamy Słowa Bożego i staramy się wcielać je w życie.

 

Miejsce:

Spotkania mają charakter otwarty.

Spotykamy się w piątki o godzinie 19.00 w kościele dolnym,         w Bibliotece (wejście od tyłu kościoła), z wyjątkiem ostatniego piątku miesiąca, gdy w górnym kościele, uczestniczymy w Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie.

 

Harmonogram spotkań:

- pierwsze piątki: modlitwa i konferencja,

- drugie piątki: modlitwa i grupy dzielenia,

- trzecie piątki: modlitwa i agapa,

- czwarte piątki: modlitwa uwielbienia (jeśli wypada 5 pt/m-c),

- ostatnie piątki miesiąca: Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie.