top of page

AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY "PÓJDŹ ZA MNĄ" NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE NIEPOKALANEJ

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

Najświętsza Maryjo Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego!

My wspólnota „Pójdź Za Mną”, stajemy przed Tobą, aby dokonać aktu konsekracji Twojemu Niepokalanemu Sercu i prosić Cię o Twoją Matczyną Opiekę.

Zjednoczeni w Sercu Twojego Syna, poświęcamy i oddajemy się Twojemu Niepokalanemu Sercu całkowicie i bez zastrzeżeń.

Niech wszystko co nas stanowi jako wspólnotę, będzie odtąd poddane Tobie. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy całe życie wspólnotowe, zamiary i plany, wszystko co robimy, powierzone dobra duchowe i doczesne, naturalne i nadnaturalne, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, powołanie, czas i działanie. Oddajemy        Ci Matko wszystkie konsekwencje naszych błędów i niepowodzeń, wszystkie owoce służby. Powierzamy Ci osoby chore spośród nas

i będące w trudnej sytuacji życiowej, abyś otwierała nasze oczy

na ich potrzeby. Oddajemy rodziny i przyjaciół, miejsca pracy,

do których chcemy zanieść Jezusa Chrystusa.

Oblubienico Ducha Świętego, roztocz nad nami Swoje władne panowanie, rozporządzaj nami według zamiarów i planów Bożych. Zawierzamy Ci nasz los i powierzamy się Tobie, bądź nam pomocą

i oparciem, naszą orędowniczką u Boga.

O Niepokalana Maryjo, naucz nas unikać wszelkiego grzechu

i niedoskonałości. Prosimy, uczyń każdą chwilę naszego życia wspólnotowego, czystym aktem miłości do Jezusa, pełnionym

w zjednoczeniu z Twoim Niepokalanym Sercem. Pragniemy razem modlić się, pracować i cierpieć, walczyć i umierać dla większej chwały Królestwa Niebieskiego.

Błogosławiona Córko Boga Ojca, uczyń nas niewolnikami Miłości, wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa. Wzbudź w nas wstręt

do grzechu i mentalności tego świata, wyproś nam ducha dziecięctwa Bożego, stwórz w nas serca czyste, odważne, mężne i pokorne. Pomnażaj w nas życie Boże zjednoczone z Trójcą Świętą, abyśmy      pod Twoim kierunkiem osiągnęli to, co Ojciec dla nas zamierzył.

O Matko Syna Bożego, okaż nam Swoją Miłość, bądź nam Matką! Spraw byśmy nieskończenie kochali Jezusa, przemień nasze serca, uświęcaj nas i upodabniaj do Niego. Uproś dla nas wszystkie łaski

do czynienia i pójścia za wolą Twojego Syna. Przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca rozpal nas do kochania Boga, Kościoła, innych ludzi i siebie samych.

Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzamy się i konsekrujemy w służbie Kościołowi jako Wspólnota „Pójdź Za Mną”.

Amen!

Niepokalanów, 27.10.2018

1691.JPG
bottom of page