top of page

NASZA HISTORIA

 

W 2007 roku Duch Święty obudził w sercu Mariki Pik pragnienie założenia grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie.

 

Pragnienie to owocowało Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy (REO) w okresie od 19.10.2007 do 08.12.2007.

Za przyzwoleniem ówczesnego Proboszcza, ks. Henryka Małeckiego, już po rekolekcjach, w dniu 21.12.2007 doszło do spotkania opłatkowego grupy, po którym odbyło się pierwsze spotkanie modlitewne w dniu 04.01.2008.

 

Od tego czasu grupa, pod przewodnictwem liderki Mariki Pik i pod opieką ks. Adama Narbuta, zaczęła zbierać się co tydzień na modlitwie z uwielbieniem i rozważaniem Słowa Bożego.

 

W listopadzie 2008 roku wspólnota przyjęła nazwę „Pójdź Za Mną”.

Kolejnymi opiekunami byli: ks. Wiesław Kazimieruk, ks. Marcin Łyżniak, ks. Krystian Wilczyński, ks. Rafał Szymański, ks. Adam Smólski.

Od września 2017 roku opiekunem wspólnoty pozostaje ks. Grzegorz Łapiński. Od 2015 roku 3-letnią posługę liderską sprawował Paweł Dąbek, a od czerwca 2018 roku odpowiedzialność za grupę przyjęła Karolina Kubik.

bottom of page