top of page

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Modlitwa wstawiennicza indywidualna nad osobą jest modlitwą zawierzenia Bogu osoby omadlanej i jej konkretnych intencji, z którymi przychodzi. Jest swoistym zaniesieniem osoby do Jezusa Chrystusa, aby On otworzył jej serce na Jego dary i obdarzył tym, co jest potrzebne w danym czasie (Mk 2, 1-12).

Owoce modlitwy wstawienniczej, takie jak uzdrowienie wewnętrzne (emocji, wspomnień), fizyczne (z konkretnej choroby), albo otwarcie się na uzdrowienie duchowe (sakrament spowiedzi) mogą objawić się w różnym czasie po modlitwie.

Duch Święty udziela wstawiennikom swoich charyzmatów, które objawiają się w trakcie posługi modlitewnej: daru języków, słowa poznania, proroctwa i innych (Kor 12, 1-11).

Słowa, "obrazy", "światła" są poddawane potwierdzeniu Słowem Bożym. Wszystkie te "nadzwyczajne" formy modlitwy mogą zostać sprowadzone do modlitwy uwielbienia, dziękczynienia i prośby, tak jak Duch Święty prowadzi.

Wstawiennicy są posłani do modlitwy przez wspólnotę Kościoła, działają w posłuszeństwie proboszczowi miejsca, kapłanowi wspólnoty i liderowi.

Przed odbyciem modlitwy wstawienniczej wskazane jest przystąpienie do sakramentu spowiedzi. Bycie w stanie łaski uświęcającej jest ważne, ale ten brak nie wyklucza poddania się modlitwie. Właśnie na modlitwie Pan Jezus może tak umocnić osobę, aby do tego sakramentu podeszła i uzdrowienie duchowe otrzymała.

TWOJE ZGŁOSZENIE NA MODLITWĘ
 
Modlitwa wstawiennicza

Zapisy:

tel: +48 602 758 377
e-mail: pzm.wstawiennicza@gmail.com
lub przez gotowy formularz poniżej tekstu.

Miejsce:
Kościół Wszystkich Świętych,
Pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa

Wejście/wjazd na teren kościoła przez bramę po prawej stronie. Następnie aleją prosto do końca,   za róg budynku kościoła, tu schodami w dół             do Biblioteki.
Modlitwa odbywa się w Bibliotece. Ostateczne potwierdzenie terminu i miejsca w kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page